Vijesti i Obavijesti

Dobro opskrbljena okučanska zelena tržnica

 Zelena tržnica u Okučanima, smještena na raskrižju  Ulice „Bljesak“ i Ulice Ante Starčevića, uz to što je  primjereno  uređen objekt, na zadovoljstvo Okučanaca  dobro je tijekom cijele godine opskrbljena  povrtlarskim proizvodima i ostalim robama.  Da je tako i ove jeseni potvrđuju  zauzeta sva   mjesta na  tržnici.

   Kako  ističe Ivan Golub,  direktor  općinskog komunalnog poduzeća „Sloboština“, koje upravlja tržnicom,  mjesto je to  gdje  svoje robe prodaju opća poljoprivredna gospodarstva i manji  proizvođači. Koliki je interes da robu prodaju  na okučanskoj tržnici  svjedoče proizvođači koji, osim  iz okučanskog, dolaze iz  šireg novogradiškog kraja, Lipika, Novske i Pakraca.

   Dodajmo da je tržnica u Okučanima  izgrađena sredstvima međunarodne zajednice  u cilju  ubrzavanja poslijeratne obnove, normalizacije života i stvaranja boljih uvjeta  života za povratnike i  naseljenike. Otvorena je  2000. godine. Od tada  uspješno obavlja svoju funkciju. Osim što se na njoj Okučanci opskrbljuju   povrćem, voćem, ostalim  proizvodima poljoprivrednika   i drugim robama, nezaobilazan je njen značaj  za razvoj  povrtlarstva i ratarstva  jer  i manjim  seoskim domaćinstvima  omogućuje plasman roba. Autor Franjo Samardžić

Prijteljstvo između mađarskog grada Taszar i Okučana se nastavlja

Izaslanstvo prijateljskog grada Taszara na čelu s načelnikom Šandorom Pataki , danas je posjetilo Okučane. S domaćinima, na čelu s načelnikom Acom Vidakovićem i predsjednikom općinskoga vijeća Ivicom Pivcem te općinskom vijećnicima, položili su cvijeće i upalili svijeće kod Stupa mira i mađarsko hrvatskog – prijateljstva u okučanskom Spomen parku hrvatskih vitezova. Počast poginulim hrvatskim braniteljima i preminulim prijateljima iz Mađarske odana je i molitvom koju je vodio domaći župnik fra Mario Radman. Tijekom 20-godina prijateljstva suradnja se odvijala na sportskom i kulturnom palnu, a danas je razgovarano i o njezinu proširenju na područje gospodarstva. Potvrdili su nam čelni ljudi obje općine. A Također je razgovarano i o izmještanju Stupa mira na drugo adekvatno mjesto zbog predstojeće izgradnje novog Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i VRO “Bljesak”.


Slijedeći susret dogodit će se 11. 12.  studenoga ove godine  u Taszaru kada će, prema riječima načelnika Ace Vidakovića, okučasnki BK “Sv. Franjo” upriličiti biciklijadu Okučani-Taszar u duljini od 200 km

Opremanje komunalnog poduzeća Sloboština

Nakon što je pod kraj 2015. godine  posredstvom Fonda za zaštitu okoliša i enrgetsku učinkovitost sa sjedištem u Zagrebu, Općina Okučani  za potrebe Komunalnog poduzeća “Sloboština” koje je u stopostotnom vlasništvu općine nabavila komunalno vozilo – smećar za sakupljanje komunalnog otpada na području općine Okučani čija je ukupna vrijednost 435.000,00 kn, ovih dana je sredstvima kapitalnih pomoći općinama i gradovima za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva iu ujednačavanja komunalnog standarda za 2017. godinu od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kupljen trakstorski malčer  od tvrtke  MESSIS d.o.o.  Zagreb u iznosu od 121.306,25 kn s PDV.

            Malčer je predan na uporabu Komunalnom poduzeću “Sloboština” i to će uveliko pomoći pri uređenju zelenih površina u ulicama i pored cesta na područjku Općine Okučani.

Obavijest i javni poziv poreznim obveznicima poreza na nekretnine

Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i Općina Okučani, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Od 01.01. 2018. godine uvodi se porez na nekretnine te se ukida komunalna naknada.

Obavještavaju se porezni obveznici: 

 • da je predmet oporezivanja nekretnina (bez obzira da li je legalizirana ili ne i bez obzira da li je u zoni ili izvan građevinske zone)
 • da se nekretninom smatra:
 1. stambeni prostor- za trajno i povremeno stanovanje,
 2. poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
 3. garažni prostor,
 4. drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/prostorije, ljetne kuhinje, zimski vrtovi…),
 5. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene, izgrađeni objekti bez poslovanja,
 6. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
 7. neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – izdani akti, ruševina i započeta gradnja.
 • da se ne smatraju nekretninama – kao predmetom oporezivanja :
 1. gospodarske zgrade – nisu stambeni, poslovni, garažni ni drugi pomoćni prostori, a nemaju namjenu – smještaj oruđa, smještaj stoke, pod uvjetom da nisu u djelatnosti (poslovni prostor),
 2. privremene građevine,
 3. opća dobra: ceste, komunalna infrastruktura,
 • da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje ( u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine) , ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,
 • da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,
 • da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem : vrijednosti boda (B) , koeficijent zone (Kz), koeficijent namjene (Kn), koeficijent stanja (Ks) i koeficijent dobi (Kd),
 • da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze ( tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika) , primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,
 • da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja.

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju tijela JLS na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te JLS. Stoga je Općina Okučani obvezna tijekom 2017. godine ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama koje se nalaze na području Općine Okučani i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel općine Okučani, koji ovim putem 

OBAVJEŠTAVA 

 vlasnike i korisnike nekretnina na području općine Okučani

da će DJELATNICI OPĆINE OKUČANI radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, PRIKUPLJATI PODATKE NA TERENU 

do 31. listopada 2017. godine.

Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je da ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke ili se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Jedinstveni upravni odjel općine Okučani, a koji su preuzeti od Ministarstva financija RH – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina Okučani s najvišim koeficijentom utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine. 

Obrazac za dostavu podataka dostupan je na internetskoj stranici www.okucani.hr (u nastavku teksta), a može se dostaviti osobno predajom u općinu Okučani radnim danom u vremenu od 8:00 do 15:00 sati, zatim putem pošte na adresu Općina Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35430 Okučani, najkasnije do 31. listopada 2017. godine.

Pomoć u ispunjavanju obrasca, dodatne informacije i upute molimo da zatražite putem tel: 035/371-001, elektronički na e-mail:  www.okucani.hr ili osobno u zgradi Općine Okučani, II.kat.

OPĆINA OKUČANI – Jedinstveni upravni odjel

Dokument možete preuzeti klik na  Obrazac za dostavu podataka za porez na nekretnine

Konačni rezultati izbora 2017

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Okučani objavljuje konačne službene rezultate izbora za članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine.

Rezultati izbora s datumom 22.05.2017

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Okučani objavljuje rezultate izbora za članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine.