Vijesti i Obavijesti

Obavijest o izdavanju propusnica poljoprivrednicima

VAŽNO! Izdavanje propusnica poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede će u suradnji s Nacionalnim stožerom izdavati propusnice poljoprivrednicima

Zagreb/Slavonski Brod, 25.ožujka 2020.Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koji je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020. godine dovodi se u pitanje nesmetano obavljanje poljoprivredne proizvodnje. 

Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu pandemije korona virusa, odvijati svojim tijekom te je prije svega prioritet kontinuitet proizvodnje dovoljne količine hrane odnosno kontinuitet obavljanja poljoprivrednih radova. Iz navedenih razloga od iznimne je važnosti mogućnost da poljoprivrednici imaju pristup svojim nasadima, usjevima, pčelinjacima i farmama na kojima imaju žive životinje.

Uzevši u obzir navedeno, poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje propusnice će izdavati službenici Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, s ciljem smanjenja nepotrebnog putovanja do stožera te izlaganja nepotrebnim socijalnim kontaktima. Službenici Ministarstva poljoprivrede uključit će se u rad lokalnih stožera civilne zaštite, kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje svih potrebnih aktivnosti, ali uz poštivanje visokih mjera sigurnosti i predostrožnosti po pitanju sprečavanja širenja zaraze COVID-19 virusom.

Slijedom navedenog propusnice će se izdati:

 • posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, kako bi se omogućio dolazak na farmu;
 • proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, kako bi na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli potrebne agrotehničke mjere na svim proizvodnim površinama;
 • pčelarima, kako bi se omogućilo kretanje do košnica jer postoji opasnost da će bez nadzora i pomoći pčelara u vrijeme intenzivnog razvoja pčelinjih zajednica doći do uginuća velikog broja zajednica;
 • kako bi se proizvedene količine poljoprivrednih proizvoda mogle dostaviti do krajnjih potrošača ((uključujući mljekomate, otkupne centre i slično) – zbog zatvaranja tržnica neophodno je reorganizirati rad i omogućiti plasman domaće proizvodnje na način da domaća proizvedena roba ne propadne;
 • kako bi se omogućila nužna putovanja radi nabavke svih vrsta repromaterijala (sjeme, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, goriva, maziva, rezervni dijelovi, alati, strojevi,… ), bez čega neće biti proizvodnje ove sezone. 

Zahtjevi će se zaprimati putem telefona, e-maila ili web forme www.savjetodavna.hr/propusnice. Propusnice će se moći dobiti elektronskim putem (putem elektronske pošte te aplikacija Viber i WhatsApp) ili preuzeti u područnom uredu Ministarstva poljoprivrede.

Poljoprivrednici se mogu za izdavanje propusnica obratiti djelatniku Ministarstva poljoprivrede po županijama. Tako se u Brodsko-posavskoj županiji možete javiti na 035/487-545 ili 091/4882-819 te e-mail zeljko.kucjenic@mps.hr.

Obavijest o izdavanju propusnica

OBAVIJEST STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE OKUČANI

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske  donio je tri odluke:

Stožer civilne zaštite Općine Okučani zadužen za izdavanje propusnice za napuštanje prebivališta ili stalnog boravka radi vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama i kupnje hrane i osnovnih potrepština.

PROCEDURA JE SLJEDEĆA:

 1. Zahtjev za izdavanje propusnica možete poslati mailom opcina.okucani.ruzica@gmail.com ili ga dati na telefon  035/371-001 putem kojeg će ga popuniti dežurna osoba.
 2. Na temelju zahtjeva će vam biti izdana propusnica koju možete dobiti mailom ili podići osobno u  Općine Okučani – najava na kontakt telefon 035/371-001 u vremenu od 8 – 12 sati (molimo ne ulaziti u zgradu Općine).

Zahtjev za propusnicu nalazi se u prilogu ove obavijesti.

Propusnica će se izdavati slijedeći dan od dana zaprimanja zahtjeva, na mail iz kojeg je zahtjev poslan ili osobno preuzimanje zahtjeva u Općini Okučani uz prethodnu najavu na kontakt telefon 035/371-001.

Molimo građane da se savjesno i odgovorno pridržavaju protuepidemijskih mjera, propusnicu ne mogu dobiti osobe u samoizolaciji kao i da je svako kršenje ove mjere podložno sankcijama prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

PROPUSNICE NISU POTREBNE ZA KRETANJE GRAĐANA UNUTAR OKUČANA  I NASELJA KOJA PRIPADAJU POD OPĆINU OKUČANI.

Stožer civilne zaštite Općine Okučani, a temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, na e-mail adresu prima upite građana vezane uz koronavirus i mjerama koje provodi Općina Okučani.

Upite šaljite na email: opcina.okucani.ruzica@gmail.com

Sve informacije, upute, protokoli i smjernice te aktualnosti vezane za korona virus mogu se pronaći i na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,  Ministarstva zdravstvaRavnateljstva civilne zaštite te Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

U Općini Okučani Stožer civilne zaštite izdaje propusnice SAMO za vitalne razloge poput skrbi o starijima, djeci i kupnje hrane, izvan mjesta prebivališta.

– Za stanovnike koji trebaju hitnu medicinsku skrb tu propusnicu izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine, a za ostale razloge poput odlaska na posao, propusnicu izdaje odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno poslodavac.

– Načelnik Stožera Civilne zaštite Općine Okučani je Stjepan Lalić  dostupan je na broj: 035/371-001.

Načelnik Stožera CZ Općine Okučani
Stjepan Lalić

ZAKLJUČCI STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE OKUČANI (17.03.2020.)

Jučer se sastao Stožer Civilne zaštite Općine Okučani.
Doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Preporučuje se svim građanima Općine Okučani da prate obavijesti, preporuke i naloge nacionalnog, županijskog i lokalnih stožera civilne zaštite
 2. Traži se od osoba kojima je određena mjera samoizolacije i/ili karantene, da istu strogo poštuju prema danim rješenjima i uputama. U protivnom se izlažu velikim novčanim kaznama, a prijetnja su za širenje zaraze među stanovništvom
 3. Preporučuje se svim građanima Općine Okučani da bez prijeke potrebe ne putuju izvan Brodsko-posvske županije, a posebice ne putuju u inozemstvo
 4. Do daljnjeg se odgađaju sva okupljanja stanovništva na otvorenom ili zatvorenom prostoru, javnog ili privatnog karaktera po bilo kojoj osnovi (manifestacije, sportska natjecanja, treninzi, kulturne priredbe i sl.)
 5. Do daljnjeg se ne izdaju nikakva rješenja ili odobrenja za korištenje javnih površina i prostora, a sva eventualno izdana rješenja stavljaju se izvan snage.
 6. Rad javnih službi na području Općine Okučani organizira se na način da se ograničava izravan rad sa strankama, u skladu s mogućnostima te je isti organiziran putem uobičajenih kanala komunikacije (telefon, mail).
 7. Narodna knjižnica i čitaonica Okučani zatvorena je za rad s korisnicima od srijede 18. ožujka 2020. do daljnjeg.
 8. Svim privatnim domovima za starije i nemoćne osobe preporuča se uvođenje zabrane posjeta, ukoliko to već nisu učinili
 9. Preporuča se građanima da se ukopi pokojnika do daljnjeg obavljaju samo u krugu uže obitelji odnosno u prisutnosti što je moguće manjeg broja osoba te da se sućut izražava naklonom
 10. Vjenčanja koja se obavljaju u zgradi Općine Okučani do daljnjeg se ograničavaju na osam (8) sudionika
 11. Pozivaju se svi poslodavci s područja Općine Okučani, bez obzira na djelatnost i oblik vlasništva, da rad svojih tvrtki, obrta, ustanova i slično organiziraju sukladno epidemiološkoj situaciji, poštujući preporuke za poslodavce HZJZ-a i vodeći računa o sigurnosti svojih zaposlenika i korisnika (osiguranje nužnih higijensko sanitarnih uvjeta, minimiziranje socijalnih kontakata i dr.)
 12. Općina Okučani je formirala tim za pomoć i informiranje svih starijih i bolesnih osoba kojima je potrebna usluga dopreme namirnica, higijenskih potrepština i lijekova koji će dežurati u prostoru Narodne knjižnice i čitaonice Okučani. Telefon za informacije je 035/372-215, a mail za sve upite: opcina.okucani.ruzica@gmail.com
 13. Psihosocijalna pomoć za osobe u karanteni ili samoizolaciji može se dobit pozivom na broj Crvenog križa 091/406-0200
 14. Crveni križ Brodsko-posavske županije će, putem svojih zaposlenika, volontera i povjerenika u općinama, organizirati opskrbu nužnim potrepštimana za starije i nemoćne. Osobe u takvoj potrebi mogu se javiti na telefone 364-550 (Nova Gradiška).

NAČELNIK STOŽERA
CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE OKUČANI

Stjepan Lalić