Dana 24.04.2020. godine izvođaču radova predan je jedan komplet dokumentacije za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji sportske građevine u naselju Okučani.  Izvršen je obilazak mjesta izvođenja radova, otvoren građevinski dnevnik, dostavljena imenovanja odgovornih osoba te je izvođač radova uveden u posao.
Vrijednost ovog projekta je 4.736.488,75 kn sa PDV-om. Rok završetka projekta je 300 radnih dana počevši od današnjeg dana. Sredstva za provedbu projekta osigurana su iz Europskih fondova, mjera 7.4.1.