Temeljem članka 29. stavak 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018), objavljuje se Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Okučani.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Okučani  izlaže se na javni uvid u razdoblju od 21.06.2019. do 05.07.2019. godine u sjedištu Općine Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35430 Okučani.

Zainteresirane osobe mogu dati  prigovore na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Okučani za vrijeme trajanja javnog uvida, a najkasnije do isteka roka određenog za javni uvid  na adresu sjedišta Općine Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35430 Okučani.

-> Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu Okučani

-> Prilog – raspolaganje katastarskim česticama