Potpisan ugovor za obnovu osnovne škole u Okučanima sa izvođačem radova.

Vrijednost projekta je 3.244.000,00 kn.