Uprava-Opcine_

Dokument RJESENJE O IZBORU CLANOVA ODBORA PREUZMITE OVDJE KOMISIJE, ODBORI I POVJERENSTVA U OPĆINI OKUČANI

Mandatna komisija :

1.MARIO MIJATOVIĆ, za predsjednika
2.MILAN VUČKOVIĆ, za člana
3.BORISLAV OJDANIĆ, za člana

Odbor za izbor i imenovanja :

1.ZRINKA GRGIĆ, za predsjednika
2.MATO RAŠIĆ, za zamjenika predsjednika
3.JURE ZIRDUM, za člana
4.VOJISLAV MANDIĆ, za člana
5.Dr. MARIO BOKULIĆ, za člana

Odbor za Statut i Poslovnik:

1.IVICA PIVAC, za predsjednika
2.IVAN GOLUB, za člana
3.ŽELJKO SILADI, za člana

Odbor za Mjesnu samoupravu:

1.ANKA POSAVAC, predsjednik
2.MARIO MIJATOVIĆ, član
3.ZRINKA GRGIĆ, član
4.MILORAD ORŠULIĆ, član
5.JOSIP KOLAR , član

Odbor za javna priznanja i nagrade općine :

1.JURE ZIRDUM, predsjednik
2.MATO RAŠIĆ, član
3.MILAN VUČKOVIĆ, član
4.VOJISLAV MANDIĆ, član
5.BORISLAV OJDANIĆ, član

U Odbor za financiranje i proračun imenuju se:

1.IVICA PIVAC, predsjednik
2.ANKA POSAVAC, član
3.MATO RAŠIĆ, član
4.MARIO MIJATOVIĆ, član
5.ŽELJKO SILADI, član

Odbor za Komunalno gospodarstvo :

1.IVAN GOLUB, predsjednik
2.ZRINKA GRGIĆ, član
3.JURE ZIRDUM, član
4.Dr. MARIO BOKULIĆ, član
5.BORISLAV OJDANIĆ, član

Stručno povjerenstvo za koncesije:

1.ACA VIDAKOVIĆ, predsjednik
2. IVICA PIVAC, član
3. JOSIP LIPOVAC, član
4. Dr. MARIO BOKULIĆ, član
5.ŽELJKO SILADI, član

Komisija za provođenje postupka javnih nadmetanja :

1.ACA VIDAKOVIĆ, predsjednik
2.IVICA PIVAC, član
3.JOSIP LIPOVAC, član
4.ZLATKO ZEBIĆ, član
5.RUŽA VIDOVIĆ, član

Komisija za dodjelu stipendija :

1.ANKA POSAVAC, predsjednik
2.MILORAD ORŠULIĆ, član
3.Dr. MARIO BOKULIĆ, član
4.GORAN KNEŽEVIĆ, član
5.JOSIP KOLAR, član

Socijalno vijeće pri općini Okučani :

1 MIRKO JUROŠ, predsjednik
2.SLAVKO KUTLIĆ, član
3.VOJISLAV MANDIĆ, član
4.KREŠIMIR ČOLAKOVIĆ, član
5.PAVLE GUBIĆ, član
6.PETAR SALAMUN, član
7.LUKA TOMIĆ, član