Na području općina Okučani, Stara Gradiška, Gornji Bogićevci i Dragalić zajedno sa CTR-om počela je izrada intervencijskog plana za te općine.
Vlada Republike Hrvatske je 2019. godine donijela Odluku da općine Okučani, Stara Gradiška, Gornji Bogićevci i Dragalić te gradovi Lipik i Pakrac budu zasebno područje pri realizaciji i povlačenju sredstava iz Europske Unije za vremensko razdoblje 2021. do 2027.
Aktivnosti u okviru intervencijskog plana imaju za cilj fizičku, gospodarsku i socijalnu regeneraciju područja u skladu sa njihovim načelima održivog razvoja.