Vrijednost projekta 250.000,00 kn. Projekt financira HEP i Općina Okučani.