Na incijativu Hrvatske stranke umirovljenika OO Okučani u prostorijama Općine Okučani 21. listopada 2010. godine osnovana je Udruga za zaštitu i promicanje prava socijalno osjetljivih skupina „ŽUBOR” Okučani.
Cilj i svrha osnivanja Udruge je humanitarna djelatnost sa svrhom zaštite i promicanja prava socijalno osjetljivih skupina. Udruga će između ostalog obavljati djelatnosti: briga za potrebite članove društva kroz razne sekcije, obilazak starijih i nemoćnih osoba, aktivno sudjelovanje u prikupljanju pomoći radi rješavanja egzistencijalnih problema žena, invalida, djece, mladih, umirovljenika, starih i nemoćnih u vidu prikupljanja i preusmjeravanja pomoći, poboljšanje kvalitete života potrebite kroz organizaciju i osmišljavanje slobodnog vremena, organiziranje društvenih, kulturnih, zabavnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti članova, predavanja, tribina, radionica, organizacija izložbi i izleta, zaštita čovjekovog okoliša…..,
zubor
Za Predsjednika udruge izabrana je Gordana Majdandžić, dopredsjednik Dubravka Humljan i za tajnika Ljubica Maroš. U upravni odbor izabrani su Rajka Maroš, Lidija Tomić, Ljubinka Marić, Anđelko Majdandžić i Ivanka Pregun. Gost na osnivačkoj skupštini bio je predsjednik Županijske organizacije HSU Vinko Kuzmić.