Vijesti i Obavijesti

Lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Okučani

-> Zbirna lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Okučani

-> Pravovaljana lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Okučani (predlagatelj – SNV)

-> Pravovaljana lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Okučani (predlagatelj – birači)

-> Pravovaljana lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Okučani (predlagatelj – birači)

–  objavljeno 17. travnja 2019. – objavio OIP Općine Okučani.

->Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća srpske 
nacionalne manjine u općini Okučani

–  objavljeno 6. svibnja 2019. – objavio OIP Općine Okučani.

->Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Okučanima

–  objavljeno 9. svibnja 2019. – objavio OIP Općine Okučani.

->Izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Okučani za 2019. god. i način njihova korištenja

–  objavljeno 11. lipnja 2019. – objavio OIP Općine Okučani.