Vijesti i Obavijesti

Izrada Intervencijskog plana za općine Okučani, Stara Gradiška, Gornji Bogićevci i Dragalić

Na području općina Okučani, Stara Gradiška, Gornji Bogićevci i Dragalić zajedno sa CTR-om počela je izrada intervencijskog plana za te općine.
Vlada Republike Hrvatske je 2019. godine donijela Odluku da općine Okučani, Stara Gradiška, Gornji Bogićevci i Dragalić te gradovi Lipik i Pakrac budu zasebno područje pri realizaciji i povlačenju sredstava iz Europske Unije za vremensko razdoblje 2021. do 2027.
Aktivnosti u okviru intervencijskog plana imaju za cilj fizičku, gospodarsku i socijalnu regeneraciju područja u skladu sa njihovim načelima održivog razvoja.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode izazvane mrazom na području Općine Okučani

Obavijest pučanstvu Općine Okučani o proglašenju prirodne nepogode izazvane mrazom na području Općine na višegodišnjim nasadima ( voćnjacima i vinogradima ) te povrtlarskim kulturama na otvorenom.

Sukladno ODLUCI o proglašenju štete koju je donio župan dr.sc. Danijel Marušić 22. svibnja 2020. godine, mole se svi oštećenici na području Općine Okučani da prijave štetu općinskom povjerenstvu u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

Sa sobom su dužni ponijeti PRIJAVU u presliku podnesenog zahtjev za  poticaj ARKOD i osobnu iskaznicu na uvid.