Vijesti i Obavijesti

Prijedlog – nacrt općinskog proračuna općine Okučani za 2020. godinu i projekcija općinskog proračuna za 2021. i 2022. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15), Općina Okučani objavljuje Prijedlog proračuna Općine Okučani za 2020. i projekcije Općinskog proračuna za 2020. i 2021. godinu.

Pravna osnova za donošenje Općinskog proračuna su  Zakon o proračunu („Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 127/17) i Statut Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije „ broj: 10/09, 4/13, 3/18 i 7/18).

Zainteresirani građani mogu do 30. studenog 2019. godine staviti svoje primjedbe i prijedloge na prijedlog općinskog proračuna na adresu : Općina Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35430 Okučani ili na mail adresu: opcina.okucani@opcokucani.tclodu.hr 

Predavanje o ekološkoj proizvodnji lješnjaka i oraha u Okučanima

Sinoć je u organizaciji općine Okučani održano predavanje o ekološkoj proizvodnji lješnjaka i oraha. Magistar voćarstva Ivan Miličević, savjetnik za ekološku poljoprivredu sa dvadesetogodišnjim iskustvom na mnogim domaćim i međunarodnim projektima održao je predavanje o pripremi zemljišta, gnojidbi, sadnji, uzgoju, zaštiti i izboru sorti oraha i lijeske.

Nakon predavanja zainteresiranim voćarima ostavljena je mogućnost da se informiraju i o drugim pitanjima vezanim za voćarstvo kao i za ulazak u Upisnik za ekološku proizvodnju.

Dani kruha u Dječjem vrtiću “Bljesak” Okučani

U Dječjem vrtiću “Bljesak” Okučani danas je održana svečana priredba povodom Dana kruha i plodova zemlje.

Župnik župe sv. Vida Okučani fra Mario Radman blagoslovio je djecu i kruh. Roditelji, braća i sestre mališana uživali su u recitacijama, dječjim pjesmicama o plodovima jeseni koje su oni zajedno sa svojim tetama pripremili za ovu prigodu.