Vijesti i Obavijesti

Infrastrukturni radovi na području Općine Okučani

Od početka 2019. godine na području Općine Okučani odvija se mnogo infrastrukturnih radova. U posljednje vrijeme odvijaju se radovi na Domu kulture u Okučanima te Društvenom domu u  Cagama. U tijeku su  radovi na uređenju Ulice Kamila Kolba te kolne i pješačke površine na Trgu dr. Franje Tuđmana. Uz asfaltiranje Ulice Kamila Kolba riješit će se i problem ulaska vozila s pacijentima Doma zdravlja te parkiranje tih vozila. Bit će uređeno 14 parkirnih mjesta. Završeno je uređenje ŽC Bodegraj-Lađevac koja vodi prema Novskoj.  Također su u tijeku radovi na završetku kanalizacijske mreže na odvojcima Ulice Stjepana Radića, Grigora Viteza i lijeve strane Ulice 121. brigade HV.

Sporazum o međusobnim odnosima u organiziranju Zajedničke službe komunalnog redarstva

Dana 07. kolovoza 2019. godine potpisan je Sporazum o međusobnim odnosima u organiziranju Zajedničke službe komunalnog redarstva za Općinu Okučani,  Općinu Gornji Bogićevci,  Općinu Stara Gradiška i  Općinu Dragalić.
Zajedničko obavljanje poslova komunalnog redarstva podrazumijeva provođenje važećih odluka o komunalnom redu kao i obavljanje svih ostalih poslova koji su u skladu s propisima RH stavljeni u nadležnost komunalnog redara.

Projekti obnove u općini Okučani

Općina Okučani i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje potpisali su Ugovor o financijskoj potpori za radove obnove društvenog doma u Cagama.

Provedbu ovog projekta Središnji državni ured  za obnovu i stambeno zbrinjavanje financirati će u iznosu od 147.076,68 kn.

Dana 18.07. 2019. godine potpisan je Ugovor o uređenju Ulice Kamila Kolba te kolne i pješačke površine na Trgu dr. Franje Tuđmana.

Vrijednost projekta je 1.127.435,75 kn od čega je potpora Ministarstva graditeljstva 341.000,00 kn.


Završena je obnova i izvanredno održavanje nerazvrstane ceste u Ulici Josipa Kozarca.Vrijednost projekta 273.145,88 kn.