Obnova i održavanje nerazvrstanih cesta

Na području općine Okučani u tijeku je obnova i održavanje nerazvrstanih cesta.

U ovoj godini planirano je obnoviti Ulicu fra Luke Ibrišimovića. Vrijednost projekta iznosi 410.810,61 kn, od toga 150.000,00 kn sufinancira Brodsko-posavska županija, a 260.810,62 općina Okučani.

Do kraja 2018. godine planirano je obnoviti i ulicu Josipa Kozarca .

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Okučani

Temeljem članka 29. stavak 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018), objavljuje se

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Okučani.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Okučani  izlaže se na javni uvid u razdoblju od 11.05.2018. do 26.05.2018. godine u sjedištu Općine Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35430 Okučani.

Zainteresirane osobe mogu dati  prigovore na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Okučani za vrijeme trajanja javnog uvida, a najkasnije do isteka roka određenog za javni uvid  na adresu sjedišta Općine Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35430 Okučani.