Grb i zastava

 

hr sb ok

 

hrsb ok

 

hr sb ok1

 

Prihvaćena: 14. rujna 1999. Odobrena: 26. svibnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome heraldički stilizirana munja.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.

Opis grba: Grb općine ima lik polukrugog štita (klasični oblik). Unutar grba koji je plave boje heraldički je stilizirana munja (bljesak). (Čl. 7, Odluka, 1999; Čl. 6, Statut, 2009.)

Opis zastave: Zastava općine je jednobojne plave boje, tamnije u odnosu na plavu boju grba. Omjer širine i duljine zastave je 1:2. U sredini zastave na sjecištu dijagonala je grb Okučana obrubljen žutom bojom. (Čl. 10, Odluka, 1999; Čl. 6, Statut, 2009.)

Grb je u plavom polju munja. Ovaj heraldički simbol predstavlja munju odnosno trijasak groma, a naslijeđen je od klasičnog amblema Jupitera. Odnosi se na operaciju Bljesak kojom je 1995. godine oslobođeno ovo područje. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plavi je gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i grančicama hrasta i lipe ispod.

IZVOR

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme