Digitalna pristupačnost

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 

OPĆINA OKUČANI nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.
Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.okucani.hr

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, OPĆINA OKUČANI provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdila da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:


• krajnjem korisniku nije omogućena promjena boje i vrste fonta,
• korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta,
• dio linkova prikazan je s tekstom Ovdje, Više, Pročitajte, itd.
• iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju (primjerice, neki dijelovi obrazaca i dokumenata)
• nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
• prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje
• slike nemaju prikladan tekstualni (alt atribut) na hrvatskom jeziku i zvučni naziv na hrvatskom jeziku koji je kratak
• dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise
• dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
• pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word ili sličnog tekstualnog uređivača, uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
• pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc, .xls i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;

Postoji mogućnost da se sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje uvijek na isti način

Stranica nije prilagođena mobilnim uređajima.

Priprema ove izjave o pristupačnosti


Ova je izjava sastavljena je 22. rujna 2020. godine temeljem samoprocjene koju je provela OPĆINA OKUČANI

Izjava je ažurirana 17. prosinca 2021.

Povratne informacije i podaci za kontakt


Podnošenjem zahtjeva OPĆINI OKUČANI možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službenici za informiranje OPĆINE OKUČANI Sanji Markanović
• telefonom na broj: +385 35 371 424,
• elektroničkom poštom službeniku za informiranje: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• poštom na adresu: Općina Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana br.1, 35430 Okučani

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.


Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.


U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)


Kontakt :
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
www.pristupinfo.hr

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme