EU PROJEKT

 

trajna ploca reciklazno okucani

 

Naziv projekta: USPOSTAVA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI

Korisnik projekta: Općina Okučani

Ukupni iznos projekta: 4.452.424,69 kuna

EU sufinanciranje projekta: 3.725.060,98 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 16. 12. 2020. - 16. 08. 2022.

 

Kratak opis projekta:
Općina Okučani prijavila je projekt “Uspostava reciklažnog dvorišta na području općine Okučani” na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike „Uspostava reciklažnih dvorišta“, koji se financira kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je u prosincu 2020. godine između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Okučani.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.452.424,69 kn, od kojih je 3.725.060,98 kn bespovratno, a sufinancira ih Europska unija iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dok će razliku pokriti Općina Okučani iz vlastitih proračunskih sredstava.

Predmetni projekt obuhvaća građenje i opremanje reciklažnog dvorišta na području općine Okučani, ograđenog prostora namijenjenog odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

U reciklažno dvorište Općine Okučani građani s cjelokupnog područja općine odvozit će svoj izdvojeno sakupljeni otpad. Građani će moći odložiti: otpadne papire i kartone, predmete od tvrde plastike, plastične folije i vreće, sve vrste guma, sve vrste stakla, sve vrste metala, odbačenu obuću i odjeću, otpadni tekstil, drveni otpad, glomazni otpad, otpadnu keramiku i porculan, ostatke boja i lakova te njihovu ambalažu, fluorescentne cijevi i ostala svjetleća tijela, otpadne baterije i akumulatore, elektronički i informatički otpad, stara motorna i jestiva ulja i dr.

Osim izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, projekt obuhvaća i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivost projekta koje će Općina Okučani provoditi s ciljem informiranja mještana o projektu i poticanja na odvojeno odlaganje otpada ukazivanjem na prednosti takvog odlaganja i pozitivnom utjecaju na zdravlje i okoliš kao i na uređenost i privlačnost destinacije.

Mještani će o projektu biti informirani putem medija i mrežnih stranica Općine Okučani, letaka, lokalnih tiskanih medija, te kroz edukativne aktivnosti kroz koje će se predstaviti način funkcioniranja reciklažnog dvorišta, pravilan načina postupanja s otpadom i vrstama otpada koji će se u reciklažnom dvorištu moći odložiti.

Projektom “Uspostava reciklažnog dvorišta na području Općine Okučani”, Općina Okučani želi povećati udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količine otpada koje će završiti na odlagalištima u skladu s načelima kružnog gospodarstva i održivog gospodarenja otpadom.

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme