4. Sjednica Općinskog vijeća

zgrada opcineU petak 3. prosinca 2021. godine s početkom u 18:00 sati u Društvenom domu u Okučanima, Trg dr. Franje Tuđmana br.1, održati će se 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Okučani sa slijedećim dnevnim redom:

/Razmatranje i usvjanje Zapisnika o radu sa 3. sjednice Općinskog vijeća
općine Okučani/

1. AKTUALNI SAT;

2. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU;

3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

4. PRIJEDLOG PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

5. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

6. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022. GODINU;

7. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

8. PRIJEDLOG PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA, DAVANJU NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM I NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

9. PRIJEDLOG PROGRAMA ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

10. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

 

11. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

12. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

13. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

14. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

15. PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU;

16. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI OPĆINE OKUČANI ZA 2020. GODINU;

17. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM OPĆINE OKUČANI ZA 2019. I 2020. GODINU;

18. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2022. GODINU;

19. PRIJEDLOG ODLUKE ZA IMENOVANJE MRTVOZORNIKA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI;

20. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU V.D RAVNATELJA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE OKUČANI;

21. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GOD. KOMUNALNOG PODUZEĆA „SLOBOŠTINA“ D.O.O I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU;

22. RAZLIČITO.

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.