9. Sjednica Općinskog vijeća

zgrada opcineU utorak 25. listopada 2022. godine s početkom u 18:00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg dr. Franje Tuđmana br.1, održati će se 9. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

/Razmatranje i usvjanje Zapisnika o radu sa 8. sjednice Općinskog vijeća
općine Okučani/

1. AKTUALNI SAT;

2. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

3. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

4. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

 

5. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

6. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

7. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

8. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

9. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

10. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

11. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE KUĆA I STANOVA U DRŽAVOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

12. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022. GODINU;

13. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA, DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM I NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU;

14. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

15. PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI;

16. PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNIM DOBROM U OPĆOJ UPORABI;

17. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I POKAZATELJIMA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI;

18. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU:

19. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA;

20. RAZLIČITO.

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme