11. Sjednica Općinskog vijeća

zgrada opcineU četvrtak 29. prosinca 2022. godine s početkom u 17:00 sati u Društvenom domu u Vrbovljanima, održati će se 11. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

/Razmatranje i usvjanje Zapisnika o radu sa 10. sjednice Općinskog vijeća
općine Okučani/

1. AKTUALNI SAT;

2. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

3. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

4. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

5. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

6. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

7. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

8. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE;

9. PRIJEDLOG ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA OPĆINU OKUČANI U 2022. GODINI I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU;

10. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2023. – 2025. GODINA I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU;

11. R A Z L I Č I T O.

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme