OBAVIJEST UDRUGAMA O DOSTAVI IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU

zgrada opcineUdruge čiji su programi/projekti tijekom 2022. godine sufinancirani iz Proračuna Općine Okučani, dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekta/programa i utrošenim financijskim sredstvima.

Mole se udruge da najkasnije do 31. siječnja 2023. godine u Općinu Okučani na adresu Trg dr. Franje Tuđman 1, 35430 Okučani, dostave popunjene obrasce opisnog i financijskog izvješća radi izvještavanja o provedbi svojeg programa/projekta i utrošenim sredstvima u 2022. godini sukladno sklopljenim ugovorima.

Izvješća se dostavljaju u papirnatom obliku ovjereni potpisom i pečatom ovlaštene osobe za zastupanje udruge, uz prilaganje i dokazne dokumentacije sukladno odredbama sklopljenih ugovora.

Dostavljanje godišnjih izvješća o realizaciji projekata/programa je ujedno i zakonska obaveza, te će se na temelju podnesaka razmotriti i daljnje financiranje udruga. Ukoliko udruge ne dostave izvješća u zadanom roku s odgovarajućim dokazima o namjenski potrošenom novcu u 2022. godini ne mogu računati na financijska sredstva iz proračuna Općine Okučani u 2023. godini.

Obrasci za preuzimanje:

wordObrazac opisnog izvješća projekta

wordObrazac financijskog izvješća

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme