Elementarna nepogoda


elem.nepogoda1Foto: Radio "Bljesak" Okučani


BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OKUČANI
POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD
ELEMENTARNIH NEPOGODA

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) te Odluci Župana Brodsko-posavske županije o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, praćenim jakim udarima vjetra i obilnom kišom (KLASA: 320-12/23-01/11, URBROJ: 2178-04-02/03-23-1 od 21.07.2023. ) Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

OBAVJEŠTAVA

mještane o postupku podnošenja PRIJAVA ŠTETE od prirodne nepogode

A. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE

- dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2
Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda - - oštećeni mogu prijaviti štetu od 24.7.2023. do 31.7.2023.
- šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.

B. PRIJAVA ŠTETE

Šteta se prijavljuje na obrascu –PN „Prijava štete od prirodne nepogode" koji se može preuzeti na službenim web stranicama Općine Okučani (www.okucani.hr) ili osobno u Općini Okučani.
U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno je navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture odnosno broj stabala voća na svakoj od tih čestica, kao i površine tih čestica.
Za građevinske objekte potrebno napisati katastarsku česticu, godinu izgrađenosti i veličinu građevine.

Dokumentacija koja se obavezno prilaže:

1. ispis Posjeda čestica iz registra AGRONET sustava s vidljivim brojem katastarskih čestica, broj stabla voća odnosno trsova loze
2. ispis Zahtjeva za poticaj u 2022. godini iz AGRONET sustava
3. presliku osobne iskaznice prijavitelja,
4. broj računa banke (IBAN) na koji će se isplatiti šteta od prirodne nepogode.

Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine), a šteta se procjenjuje u cjelini, za svaki OPG i za svaku kuću . Potrebno dostaviti Rješenje o legalnosti građevine ili Uporabnu dozvolu i ispuniti Prilog 3, 4 i 5 kojim se utvrđuje starost i veličina građevine.

ŠTETE PRIJAVLJENE NAKON ISTEKA ROKA I PRIJAVE S NEPOTPUNOM DOKUMENTACIJOM I NEPRAVILNO POPUNJENOM PRIJAVOM NEĆE SE RAZMATRATI.

pdfOBRAZAC

pdfPRILOG

wordIZJAVA

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme