Program potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje

KRPoštovani žitelji Općine Okučani obavještavamo vas da je otvoreno podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje do 31. kolovoza 2023.

Zahtjevi se podnose u Agronet aplikaciji te se šalju preporučenom poštom na adrese APPRRR-a uz ispunjavanje popratnih Izjava.

Mjere u okviru ovoga Programa u sektorima stočarstva su:


Mjera l. Potpora sektoru govedarstva
Podmjera 1.1 Potpora uzgajivačima krava u proizvodnji mlijeka
Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima krava u sustavu krava-tele
Podmjera 1.3 . Potpora proizvođačima tovne junadi
Mjera 2. Potpora sektoru svinjogojstva
Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača
Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja
Mjera 3. Potpora sektoru peradarstva
Podmjera 3.1 Potpora za proizvodnju mesa peradi
Podmjera 3.2. Potpora za proizvodnju jaja
Mjera 4' Potpora sektoru ovčarstva i kozarstva
Mjera 5. Potpora sektoru konjogojstva
Mjera 6. Potpora sektoru pčelarstva

Mjere u okviru ovoga Programa u sektorima biljne proizvodnje:

Mjera 7. Potpora za proizvodnju voća i povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja
Mjera 8. Potpora za proizvodnju šećerne repe
Mjera 9. Potpora za proizvodnju sjemenskog kukuruza i sjemena povrća

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla/kljunova/pčelinjih zajednica za potporu unutar mjere, kako slijedi za:

Podmjeru l .l . najviše 130,00 eura po grlu.
Podmjeru l.2. najviše 80,00 eura po grlu.
Podmjeru l.3. najviše 65,00 eura po grlu.
Podmjeru 2.l . najviše 130,00 eura po grlu.
Podmjeru 2.2. najviše l5,00 eura po grlu.
Podmjeru 3.l. najviše 0,02 eura po kljunu.
Podmjeru 3.2. najviše 0,30 eura po kljunu.
Mjeru 4. najviše l0,00 eura po grlu.
Mjeru 5. najviše l00,00 eura po grlu.
Mjeru 6. najviše 3,00 eura po pčelinjoj zajednici.
Mjera 7. najviše 200,00 eura po hektaru.
Mjera 8. najviše 400,00 eura po hektaru.
Mjera 9. najviše 574,00 eura po hektaru.

Za više informacija pogledajte OVDJE.

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme