Poziv za iskaz interesa u sudjelovanju u Projektu Zaželi

ZAZELI v11Molimo sve stanovnike Općine Okučani koji su zainteresirani za sudjelovanje u Projektu kao korisnici, da se jave osobno u Općinu Okučani (pon.-pet. od 08:00 do 12:00 sati), na brojeve telefona: 035 371-001 ili upitom na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kako bi se u razgovoru utvrdilo ispunjava li osoba uvjete za uključivanje u projekt, te kako bi se utvrdio broj zainteresiranih korisnika.
Krajnji rok za iskaz interesa je 31. 8. 2023. godine.

Općina Okučani planira prijavu na Projekt „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“, u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“ Radi izrade projektne dokumentacije potrebno je definirati potrebe stanovnika naše Općine, na način da utvrdimo koliko ima zainteresiranih korisnika, te koliko korisnika ispunjava uvjete za uključivanje u navedeni Projekt.

Propisano je da se u projekt mogu kao korisnici uključiti dvije kategorije osoba:


• Osobe starije od 65 godina (65 i više godina)
• Odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina)

Uvjeti koje svaka od kategorija mora zadovoljiti:

1. Osobe starije od 65 godina:
• ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu
• čiji mjesečni prihodi:
– za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 626,92 eura)
– za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 150% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 940,38 eura)

• koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža vodeći pratitelj

2. Odrasle osobe s invaliditetom:
•koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
• koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža vodeći pratitelj
• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

 

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme