KONTROLA PLODNOSTI TLA U OPĆINI OKUČANI

kontrola tlaPoljoprivredna gospodarstva s područja općine Okučani mogu do 22. studenog 2024. godine podnijeti zahtjev za analizu tla svojih poljoprivrednih površina.

Korisnici usluga analize uzorka tla su fizičke i pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, zadruge i trgovačka društva.

Jednom korisniku može se odobriti maksimalno pet analiza tla.

Kontrola plodnosti tla obuhvaća sljedeće poslove:
• Osnovnu kemijsku analizu tla s pH u vodi i KCl, sadržaj humusa, lakopristupačni P, lakopristupačni K, sadržaj karbonata i hidrolitičku kiselost,
• Uzimanje uzoraka tla,
• Preporuku gnojidbe po izlaznim parametrima s uključenom preporukom konvencionalne gnojidbe, kalcizaciju, očekivani u odnosu na planirani prinos, kationski izmjenjivački kapacitet, preporuku integrirane i ekološke gnojidbe, relativnu pogodnost tla, N-deficit, rata N-min, potrebu hranjiva za 8 kultura koje mogu doći u plodored s očekivanim prinosom te savjete i mišljenja tijekom izvršenja ugovora.

Ovim projektom analizirat će se do 663 uzoraka tla po utvrđenoj cijeni jedne kontrole plodnosti tla od 60,00 eura s PDV-om, a sredstva potrebna za provođenje Projekta osigurati će se u slijedećim postotnim udjelima:

• Brodsko-posavska županija 50% ili 30,00 eura po uzorku
• Općina Okučani 30% ili 18,00 eura po uzorku
• Krajnji korisnici usluge 20% ili 12,00 eura po uzorku.

Zahtjev za analizu tla možete dobiti u općini ili preuzeti ispod ovoga teksta.

wordObrazac o uzimanju uzoraka za analizu tla 2024. godina


pdfJavni poziv

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme