Konačni rezultati izbora 2017

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Okučani objavljuje konačne službene rezultate izbora za članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine.

Rezultati izbora s datumom 22.05.2017

Na temelju članka 101. i 102. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Okučani objavljuje rezultate izbora za članove općinskog vijeća, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine.