25-ta obljetnica priznavanja RH

REPUBLIKA HRVATSKA   BRODSKO-POSAVSKA ŽUAPNIJA  OPĆINA OKUČANI

U povodu dvadesetpete obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske

P O Z I V A  GAĐANE OPĆINE OKUČANI I DRUGIH OPĆINA

           na obilježavanje te drage i važne obljetnice  za našu Domovinu koja će se održati u nedjelju 15. siječnja 2016. godine u Okučanima na trgu dr. Franje Tuđmana  s početkom u 16,00 sati.              S RADOŠĆU VAS OČEKUJEMO!

Obilježena 25. obljetnica VRO “ŠIRINCI”

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća podno spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u mjestu Širinci obilježena je 25. obljetnica vojno redarstvene akcije “Širinci”. Svečanost  obilježavanja je nastavljeno  polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća podno spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u centru Općine Rešetari gdje je održano i prigodno druženje.


Prije 25 godina, u sklopu operacije „Orkan 91“ izvedena je akcija „Širinci ’92“ koja je počela 30. prosinca 1991., a prekinuta 3. siječnja 1992. godine potpisivanjem Sarajevskog primirja. Izvedena je u sklopu iznimno uspješne akcije „Orkan ’91” te je bila od iznimne važnosti za novogradiško područje. Njenim uspješnim završetkom došlo je do stabilizacije bojišnice na potezu Širinci – Mašićka Šagovina – Medari – Dragalić – Donji Bogićevci – Pivare – lijeva obala Save.

Bila je to prilika da se još jednom oda počast braniteljima koji su živote utkali u slobodnu i neovisnu domovinu.

U organizaciji Odbora za obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata i Općine Rešetari u Širincima i Rešetarima okupili su se roditelji, djeca i rodbina poginulih branitelja, pripadnici 121. brigade/pukovnije Nova Gradiška, Hrvatske vojske, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, Općine Rešetari i drugih općina novogradiškog kraja.

(više…)

22. sjednica općinskog vijeća OPĆINE OKUČANI

JEDNOGLASNO DONESEN PRORAČUN  OPĆINE OKUČANI ZA 2017. GODINU

            Općinsko vijeće općine Okučani, pod predsjedavanjem predsjednika općinskog vijeća Ivice Pivca, na svojoj 22. sjednici održanoj  20. prosinca, uz ostale akte, jednoglasno je usvilo Proračun općine Okučani za 2017. godinu.

          PRIHODI

Prijedlogom proračun Općine Okučani za 2017. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 12.088.929,00 kn.

–  prihodi od poreza  2.316.000,- kn

– Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 8.441.569,- kn

–  Prihodi od imovine 313.000,- kn

–  Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prist.po pos.propisima i naknade 1.038.000,- kn

–  prihodi od prod.proizv.te pruženih usluga i prihodi od donacija 40.000,0- kn

–  Prihodi od poslovanja   12.148.569,- kn

–  Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) 270.000,- kn

–  prihodi od prodaje proizv dugotr.imovine- građev.objekti-(stanovi i dr,) 250.000,00 kn

– Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-520.000,- kn

RASHODI I IZDACI

Proračunom su planirani ukupno rashodi i izdaci u iznosu od  12.088.929,00 kn

– Rashodi za zaposlene 1.028.300,- kn

– Materijalni rashodi  2.890.800,- kn

– Financijski rashodi 33.200,- kn,

– Subvencije 50.000,- kn

–  Potpore 290.000,- kn

–  Naknada građanima i kućanstvima 432.00,- kn

–  Donacije i ostali rashodi  612.551,- kn

–  Rashodi poslovanja  planirano ukupno 5.336.851,- kn

–  rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 60.000,- kn (kupnja zemljišta od interesa za općinu  Okučani u svezi kapitalnih ulaganja-gosp.zona).

– rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.366.514,- rashodi za kapitalna ulaganja.

– rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 325.564,- kn

– Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.752.078,- kn.

U aktualnom satu, općinski načelnik Aca Vidaković je nazočne upoznao s aktivnostima koje su se dogodile na području općine o razdoblju od prošle do ove sjednice.

Hrvatsko-Mađarsko prijateljstvo

Mađarsko izaslastvo iz grada Taszara, koje je predvodio gradonačelnik Šandor Pataki, bili su gosti općinskog načelnika Ace Vidakovića, predsjednika općinskog vijeća i djelatnika općine Okučani. U znak toga prijateljstva, kod Stupa mira u parku Hrvatskih vitezova, koji je podignut jubilarne 2000. godine, položeni su cvijetni aranžmani, a na grobu Ivice Ćorkovića u Gornjim Bogićevcima osim cvijeća zapaljene su i svijeće.

Okučanci s mađarskim gradom Taszar već dvadesetak godina gaje prijateljstvo u znak velike hvale za pomoć koju je mađarski kontigent mirovnih snaga pružio općini Okučani i župnom uredu sv. Vid. Tih, poslijeratnih godina je inžinjerijski bataljun mirovnih snaga sanirao divlje deponije, očistio korito rijeke Sloboštine i iskopan prostor za kriptu ispod okučanske crkve, a kada je crkva bila dovršena iz Budimpešte je došao helikopter koji je na vrh zvonika podigao stožac od nehrđajućeg čelika i time  je dodatno potvrđeno prijateljstvo.

(više…)

Okučanske ulice dobile novi izgled

Nakon što je dobivena  uporabna dozvola za ulicu Josipa bana Jelačića su otpočeli radovi na rekonstrukciji ulice Bljesak. Izvođač radova je tvrtka “Cestar”  d. o. o. iz Slavonskog Broda. Projaektant je SBIRO d. o. o. Inženjering i projektiranje Slav. Brod. Cijena ovog projekta iznosi 799.000,00 kn, a  u financiranju su sudjeli: Ministarstvo regionalnog razvoja, EU-fondovi, Ministarstvo graditeljstva i općina Okučani.

U isto vrijeme se pristupilo skidanju jednog  sloja asfalta u ulici  bl. kardinal Alojzija Stepinca i Ante Starčevića s naglaskom na raskrižje tih ulica ulica (kod semafora). Isti radovi su nastavljeni do kraja naseljenog mjesta Cage. Riječ je  o cesti  D5, koja će se potom presvući novim asfaltom. Ovim projektom je obuhvaćen popravak 5 km ceste. Troškovi ovoga projekta idu na teret Hrvatskih cesta.

Svetonikolske radosti za mlade i stare

Mališani u općini Okučani i župi sv. Vida s radošću su dočekali  dane uoči sv. Nikole. Sv. Nikola je  u nedjelju, u župnoj crkvi sv. Vida, darove podijelio djeci do četvrtog razreda Osnovne škole, a sutradan u Dječjem vrtiću “Grigor Vitez” u Okučanima.

Treći su pak sv. Nikolu obilježili izradom božićnog nakita u Narodnoj knjižnici i čitaonice Okučani.

U iduću nedjelju, u poslijepodnevnim satima sv. Nikola će prošetati do Doma za stare i nemoćne “Dragi bližnji” također u Okučanima.Tamo će za štićenike Doma članovi KUD-a “Tkanica” iz Okučana izvesti prigodan program, a onda će se nazočnima obratiti sv. Nikola i podijeliti im darove.

01020403

070506

Hodočašće u Vukovar

vukvoar1Pod pokroviteljstvom općine Okučani i UDVDR – pododbor Okučani u nedjelju, 13. studenog, nakon sv. Mise ispred  Župne crkve  sv. Vida Mučenika  iz Okučana, krenut će trojica hodočanika: Branko Šimonji i Milorad Oršulić Mican iz Okučana te Marijan Peternel iz Pakraca u pratnji  Marijana  Jandrića iz Rešetara, u Grad heroj VUKOVAR. Oni će se 18. studenog  pridružiti koloni sjećanja, gdje će  u rijeki  ljudi, iz cijele Hrvatske i inozemstva, u svečanom, tužnom ali  i ponosnom mimohodu,  ulicama grada doći do Memorijalnog groblja  i nazočiti Misnom slavlju koju će  predvoditi nadbiskup zagrebački Josip  kardinal Bozanić.  Time činom  će se  obilježiti  tužna 25. obljetnica stradanja toga grada u Domovinskom ratu Hodočanici će se uz put moliti za sve poginule branitelje, civile i one nestale, ali i za današnje, teško gospodarsko stanje u Hrvatskoj i za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Tih  187 kilomatara hoda, koji će proći za 5 dana,  je najmanje što Okučanci i Pakračani, također stradalnici Domovinskog rata mogu  dati kao doprinos obilježavanju ove tužne obljetnice.

25 obljetnica pada Vukovara obilježiti će se pod  motom ‘VUKOVAR, MJESTO POSEBNOG PIJETETA’.

vukovar11

Proglas za Vukovar

KOJI SE UPUĆUJE GRAĐANIMA OPĆINA OKUČANI I GORNJIH BOGIĆEVACA HRVATSKIM BRANITELJIMA I DOMOLJUBIMA

U POVODU OBILJEŽAVANJA TUŽNE OBLJETNICE PADA GRADA HEROJA – VUKOVARA, POZIVAJU SE GRAĐANI OPĆINA OKUČANI I GORNJIH BOGIĆEVACA HRVATSKI BRANITELJI I  DOMOLJUBI DA SE SA SVIJEĆAMA OKUPE  17.  STUDENOG OVE GODINE NA PARKIRALIŠTU “KOD KLARIĆA” U KOSOVCU S LAMPIONIMA I SVIJEĆAMA, KAKO BI SE OD 17,00 SATI PRIDRUŽILI MOLITVI KOD KRIŽA, KOJU ĆE PREDVODITI ŽUPNICI FRA MARIO RADMAN IZ OKUČANA I FRA IVO BREZOVIĆ IZ GORNJIH BOGIĆEVACA, A POTOM ĆE SE NASTAVITI  S  PALJENJEM SVIJEĆA I LAMPIONA, UZ CESTU U ULICI KOJA NOSI   IME GRADA HEROJA I GRADA MUČENIKA: VUKOVARSKA.

DOĐIMO I ODAJMO DUŽNU POČAST SVIMA ONIMA KOJI SU NAS ZADUŽILI I POKAŽIMO I  DOKAŽIMO  DA HRVATSKA ŽIVI I  DA ĆE ŽIVJET VJEČNO!

vukovar1

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti općine Okučani za 2017. godinu

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 022-05/16 –01/06

BROJ: 2178/21-04-16-01

OKUČANI,  02. studeni 2016  godine

Na temelju čl.2. I 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97 i 107/07), čl. 141 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10. 90/11, 5/12.,16/12, 06/12, 126/12, 94/13 i 152/14),  čl.1 .i 9.Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N.47/90, 27/93, 38/09) čl.74. I 76.  Zakona o javnom priopćavanju (N.N. 69/03), . Zakona o financiranju lokalne i područne(regionalne) samouprave (N.N.117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08) i čl. 59. Statuta općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 10/09. i 04/13.)  Jedinstveni upravni odjel objavljuje :

P O Z I V

za predlaganje programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti  općine  Okučani za 2017. godinu

I

     Javne potrebe u području društvenih djelatnosti općine Okučani za 2017. godinu su javne potrebe u predškolskom  odgoju, školstvu, kulturi, športu  i socijalnoj skrbi.

Javne potrebe u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna općine Okučani su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za općinu Okučani, a koje Općinsko vijeće po pojedinačnim programima utvrdi kao javnu potrebu.

 Područje predškolskog i školskog odgoja :

Sufinanciranje predškolskog odgoja na temelju financijskog plana i programa rada ustanove.

Sufinanciranje posebnih programa u osnovnom obrazovanju u dijelu mogućnosti i interesa općine Okučani.

 Područje kulture i informiranja :

Financiranje redovite djelatnosti ustanove kulture kojoj je osnivač općina Okučani te sufinanciranje

književne, knjižničke, nakladničke, muzejske, galerijske djelatnosti (izložbe), zaštita i očuvanje kulturne baštine, kulturne suradnje, poticanje tradicije kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma, kultura mladih, udruge  i manifestacije i druge aktivnosti koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života te sufinanciranje proizvodnje i emitiranje radijskog programa od interesa za općinu Okučani.

II.

Prijedlozi za za svaki program se dostavljaju na posebnoj prijavnici koje se dobiju u Općini Okučani, Trg dr.F.Tuđmana br.1 (II kat/ soba br. 3) .

Prijedlozi se mogu slati  ili osobno dostaviti  do  14. studenog 2016. godine.

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA  Ljiljana Ceboci

Obrazac za prijavu PROJEKTA/PROGRAMA za ostvarivanje financijske potpore iz proračuna općine Okučani za 2017. godinu.