Lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Okučani

-> Zbirna lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Okučani

-> Pravovaljana lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Okučani (predlagatelj – SNV)

-> Pravovaljana lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Okučani (predlagatelj – birači)

-> Pravovaljana lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Okučani (predlagatelj – birači)

–  objavljeno 17. travnja 2019. – objavio OIP Općine Okučani.

->Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća srpske 
nacionalne manjine u općini Okučani

–  objavljeno 6. svibnja 2019. – objavio OIP Općine Okučani.

->Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Okučanima

–  objavljeno 9. svibnja 2019. – objavio OIP Općine Okučani.

->Izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Okučani za 2019. god. i način njihova korištenja

–  objavljeno 11. lipnja 2019. – objavio OIP Općine Okučani.

Pilot-projekt “Posjet učenika osmih razreda Okučanima, Pakracu i Lipiku”

Jučer je našu općinu  u sklopu pilot-projekta “Posjet učenika osmih razreda Okučanima, Pakracu i Lipiku” posjetilo 197 osmaša i njihovih pratitelja.
U posjet su nam došli učenici iz: OŠ Petra Preradovića iz Pitomače; OŠ A.G.Matoša, Čačinci; Osnovna škola Dalj, te učenici Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica.
Bila je ovo prva od dvadeset i jednu skupinu koje će nas posjetiti do lipnja 2019. godine. Planiran je posjet osmaša iz cijele RH.