POZIV korisnicima radi ostvarenja naknade troškova stanovanja

Općina Okučani temeljem članka 9. Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi na području Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 14/21 i 24/22), a u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22) poziva sve stanovnike Općine Okučani koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine Okučani , a korisnici su zajamčene minimalne naknade da podnesu zahtjev za ostvarenje prava na naknadu troškova stanovanja pod uvjetima propisanim Zakonom te ukoliko plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, grijanje, vodne usluge, odvoz kućnog smeća te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Dokumenti koje je potrebno priložiti uz ovaj zahtjev:

1. Presliku osobne iskaznice
2. Presliku Rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu izdano od Centra za socijalnu skrb,
3. Preslika kartice tekućeg računa ili potvrda banke o IBANU podnositelja zahtjeva,
4. Drugi dokazi prema potrebi i specifičnosti slučaja (uplatnice za najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge, odvoz kućnog smeća i troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade).
5. Ukoliko se osoba nalazi u najmu stana, Ugovor o najmu nekretnine

Zahtjev možete dobiti u zgradi općine Okučani ili preuzeti ispod OVDJE.

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme