Otvoreno reciklažno dvorište vrijedno 4.4 milijuna kuna

IMG 4520Tvrtka Sintagma održala završnu konferenciju projekta „Uspostava reciklažnog dvorišta na području općine Okučani“ za koji je Europska unija iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija dala 3.725.060,98 kuna

Kako ističe općinski načelnik Aca Vidaković danas je za Općinu Okučani i njeno stanovništvo veoma značajan dan. U Društvenom domu je Kristina Janaček u ime tvrtke Sintagma Consdalting govorila općinskim čelnicima, predstavnicima ustanova, učenicima osnovne škole i djelatnicima komunalne tvrtke „Sloboština“ o značaju pravilnog razvrstavanja i prikupljanja otpada i štetnosti koji otpad ima na životni okoliš. Naglasila je značaj koji otpad, pravilno razvrstan i prikupljen za recikliranje ima kao materijalno dobro.

Upriličena je završna konferencija projekta „Uspostava reciklažnog dvorišta na području općine Okučani“ na kojoj su zadovoljstvo završetkom projekta izrazili općinski načelnik Aca Vidaković i direktor Komunalnog poduzeća „Sloboština“ Ivan Golub. Govorili su o naporima koji su do sada uloženi u edukaciju stanovništva i opremu nužnu za prikupljanje otpada, te potrebu daljnjeg osvješćivanja stanovništva o otpadu kao velikom problemu ukoliko se pravilno ne razvrstava i prikuplja. Posebno su istaknuli napore koje treba ulagati u edukaciju najmlađih, od djece u vrtiću do učenika osnovne škole. Smatraju da će reciklažno dvorište dati velik doprinos svijesti o nužnosti pravilnog gospodarenja otpadom, te da će, kako se planira, doprinijeti da se količina miješanog otpada u prvoj godini sa sadašnjih 400 tona smanji za 50 tona.

Prigodno je otvoreno reciklažno dvorište stanovništvu stavljeno na upotrebu.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.452.424,69 kn, od kojih je 3.725.060,98 kn bespovratno, a sufinancira ih Europska unija iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dok će razliku pokriti Općina Okučani iz vlastitih proračunskih sredstava.

Predmetni projekt obuhvaća građenje i opremanje reciklažnog dvorišta na području općine Okučani, ograđenog prostora namijenjenog odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

U reciklažno dvorište Općine Okučani građani s cjelokupnog područja općine odvozit će svoj izdvojeno sakupljeni otpad. Građani će moći odložiti: otpadne papire i kartone, predmete od tvrde plastike, plastične folije i vreće, sve vrste guma, sve vrste stakla, sve vrste metala, odbačenu obuću i odjeću, otpadni tekstil, drveni otpad, glomazni otpad, otpadnu keramiku i porculan, ostatke boja i lakova te njihovu ambalažu, fluorescentne cijevi i ostala svjetleća tijela, otpadne baterije i akumulatore, elektronički i informatički otpad, stara motorna i jestiva ulja i dr.

Osim izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, projekt obuhvaća i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivost projekta koje će Općina Okučani provoditi s ciljem informiranja mještana o projektu i poticanja na odvojeno odlaganje otpada ukazivanjem na prednosti takvog odlaganja i pozitivnom utjecaju na zdravlje i okoliš kao i na uređenost i privlačnost destinacije.

Mještani će o projektu biti informirani putem medija i mrežnih stranica Općine Okučani, letaka, lokalnih tiskanih medija, te kroz edukativne aktivnosti kroz koje će se predstaviti način funkcioniranja reciklažnog dvorišta, pravilan načina postupanja s otpadom i vrstama otpada koji će se u reciklažnom dvorištu moći odložiti.

Projektom “Uspostava reciklažnog dvorišta na području Općine Okučani”, Općina Okučani želi povećati udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količine otpada koje će završiti na odlagalištima u skladu s načelima kružnog gospodarstva i održivog gospodarenja otpadom. Autor: Franjo Samardžić / www.novagra.hr

 • 1_11_1
 • 1_21_2
 • 1_31_3
 • 1_41_4
 • 1_51_5
 • 1_61_6
 • IMG_20220915_090126IMG_20220915_090126
 • IMG_20220915_090132IMG_20220915_090132
 • IMG_20220915_090135IMG_20220915_090135
 • IMG_20220915_090139IMG_20220915_090139
 • IMG_20220915_090154IMG_20220915_090154
 • IMG_20220915_090220IMG_20220915_090220
 • IMG_20220915_090337IMG_20220915_090337
 • IMG_20220915_090432IMG_20220915_090432
 • IMG_20220915_090441IMG_20220915_090441
 • IMG_20220915_090453IMG_20220915_090453
 • IMG_20220915_090507IMG_20220915_090507
 • IMG_20220915_090559IMG_20220915_090559
 • IMG_20220915_090619IMG_20220915_090619
 • IMG_20220915_090637IMG_20220915_090637
 • IMG_20220915_091228IMG_20220915_091228
 • IMG_20220915_093533IMG_20220915_093533
 • IMG_20220915_093542IMG_20220915_093542
 • IMG_4472IMG_4472
 • IMG_4473IMG_4473
 • IMG_4474IMG_4474
 • IMG_4478IMG_4478
 • IMG_4479IMG_4479
 • IMG_4482IMG_4482
 • IMG_4485IMG_4485
 • IMG_4487IMG_4487
 • IMG_4488IMG_4488
 • IMG_4491IMG_4491
 • IMG_4493IMG_4493
 • IMG_4497IMG_4497
 • IMG_4502IMG_4502
 • IMG_4503IMG_4503
 • IMG_4505IMG_4505
 • IMG_4509IMG_4509
 • IMG_4515IMG_4515
 • IMG_4520IMG_4520
 • IMG_4522IMG_4522
© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme