JAVNA RASPRAVA

zgrada opcineTemeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:350-02/24-01/1, URBROJ:2178-21-02-24-3 od 24. lipnja 2024. godine) objavljuje se: JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Okučani

1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 02/03, 03/0. i 21/16 - usklađenje sa Zakonom).

Prijedlog plana za javnu raspravu izrađen je od strane Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela, obrazloženja te sažetka za javnost.

2. Javna rasprava će se održati u razdoblju: od 1. srpnja 2024. do 15. srpnja 2024. godine

OPŠIRNIJE...

 

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme