zupa

ŽUPA SV. VIDA MUČENIKA OKUČANI

Župnik: fra Mario Radman

Župni vikar:

Ante Starčevića 21,  35430 OKUČANI, HR, 

tel.  ** 38535/371-888,

fax  **38535/371-800, 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kraći pregled – povijest nastanka župe sv. Vida mučenika

svetiVid

Kanonskom vizitacijom iz 1334.god. oko rijeke Sloboštine spominju se crkve: sv. Katarina, sv. Ladislav, sv. Marija, što je dokaz da je na području Okučana bilo više katoličkih crkava.

S dolaskom Turaka na područje Okučana (oko 1536.g.) dolazi do promjene u vjerskom i etničkom sustavu stanovništva. S Turcima iz područja Bosne dolaze i Vlasi i pravoslavci, Hrvati napuštaju prostor Okučana.

Zbog netrpeljivosti došljaka naspram Hrvata kazuje i nemogućnost izgradnje katoličke crkve sve do 1906. godine. Pravoslavni žitelji branili su gradnju crkve, no kada se ipak pristupilo njenoj gradnji, a morala je biti manja od pravoslavne, žandari su osiguravali izvođenje radova. Temelje za crkvu sv. Vida iskopali su katolici iz Gornjih Bogićevaca za jedan dan.

Dekretom Nadbiskupskog duhovnog stola 18. srpnja 1987.g. ocijepljena je župa Okučani od župe Gornji Bogićevci. Iduće godine, 10. ožujka 1988. blagopokojni kardinal Franjo Kuharić je prvi put pohodio župu. Iste godine, 29.svibnja bila je prvi puta Prva sv. Pričest.

Postojeća crkva je za vrijeme okupacije Okučana, 3. travnja 1992. godine srušena do temelja i na tom mjestu izgrađena tržnica, dok pravoslavna u vrijeme oslobađanja Okučana nije oštećena.

Izgradnja  nove  crkve u Okučanima

            Kamen temeljac za novu crkvu MIRA I SLOBODE  je 13. kolovoza 1995.g. posvetio spomenuti kardinal. S gradnjom crkve se započelo iduće 1996.godine, a požeški biskup mgsr. dr. Antun Škvorčević je 5. listopada 1997.godine blagoslovio kriptu crkve. To je jedna od prvih crkava koja je počela nicati iz praha i pepela od 500 srušenih u Hrvatskoj tijekom Domovinskog rata. Danas je to prekrasno sakralno zdanje u građevinskom smislu završeno i posvećeno 7. rujna 2003. godine, koje simbolizira Okučane. Projekt župne crkve u Okučanima je izradio dip. ing Florijan Škunc.

U crkvi se nalazi oltar,  izrađen od nediapana i mesinga, na kojem je prvu sv. misu služio Sveti Otac Papa Ivan Pavao II u Banjaluci – Petrićevcu prigodom drugog posjeta Bosni i Hercegovini, kada je blaženim proglasio dr. Ivana Merza, prvog blaženika – laika crkve u Hrvata.

Tek 2008. godine je uređen prilaz  okoliš crkve,  a na blagdan sv. Vida mučenika 2009. godine je msgr. dr. Antun Škvorčević, blagoslovio vitraje te slike iznad oltara u crkvi.

Crkva površine 500 m2 uz 100 m2 pomoćnih prostorija. Centralni dio crkve je elipsasta oblika. Podignuta je na 12 stupova visine 10 m. U središnjem dijelu crkva je visoka 15 m. Krovna konstrukcija je iz 12 svodova, a unutrašnje svoda lamelirani su nosači. Vidljivi su i simboliziraju Sunce – izvor života, poput novog života u župi u koju se slilo oko 4000 vjernika iz 145 različitih župa bivše države.

Zvonik je visok 50 m, a na vrhu zvonika je stožac od inoksa s križem na vrhu  visokim 15 metara. Na zvonik su ga podigli  pripadnici Ministarstva obrane Republike Mađarske – pripadnici  mađarskog kontigenta SFOR-a, helikopterom koji je za tu  namjenu doletio iz Budimpešte. (Pripadnici SFOR-a su po završetku rata bili  stacionirani nadomak Okučana. Oni su iskopali temelje i prostor za kriptu crkve prilikom čega su izvezli preko 5000 m3 zemlje).

Kupola zvonika je izrađena od kaljenog stakla i služi kao vidikovac.  Na zvoniku su 4 zvona ukupne težine 2000 kg čiji se zvon čuje i 10 km od crkve. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za novi župni ured koji će se graditi u neposrednoj blizini crkve.

 Duhovni život

Prilikom blagoslova obitelji na kraju 2009. godine sačinjen je statistički pregled župe sv. Vida u Okučanima. Prema tim podacima u župi živi 909 katoličkih obitelji s 2905 vjernika . Osnovnu školu pohađa 326 a Srednju školu 132 učenika, dok je 51 student.

U tijeku 2009. godine je kršteno 38 djece, 74 krizmano, 37 primilo Prvu sv. Pričest, 12 crkvenih brakova je sklopljeno, a umrla je 31 osoba.

Svete mise se u župnoj crkvi sv. Vida mučenika služe svaki dan, a nedjeljom i blagdanima u 9,00  i 11,00 sati. Isto tako se svake druge nedjelje se služe sv. mise u filijalama i to Lađevcu, Cagama, Benkovcu i Dubovcu.

Od Božića 2008. godine župa sv. Vida mučenika, za svaku nedjelju  tiska Župni pastoralni list.Prvi poslijeratni župnik u Okučanima je bio fra Božidar – Božo Blažević, a vikari fra Jurica Šalić i fra Ivan Nujić.

Fra Božu 2003. godine zamjenjuje fra Anto Ivanović a dužnost župnih vikara obnašaju fra Ivan Franjić, fra Mirko Bobaš i fra Ivo Tadić.

Od 16. kolovoza 2009. godine župnikom župe sv. Vida mučenika postat će fra Ivo Tadić, a vikarom fra Damir Pavić.

27. ožujka 2011. godine župnikom župe sv. Vid u Okučanima postaje fra Damir Pavić, dosadašnji župni vikar.

Stara Okučanska crkva srušena  3. travnja 1992. godine.

Stara Okučanska crkva srušena 3. travnja 1992. godine.

Pogled na novu okučansku crkvu

Pogled na novu okučansku crkvu

Crkva_440

Crkva_524

Oltar u Okučanskoj crkvi, na kojem je prvu sv. misu služio Sveti Otac Papa Ivan Pavao Drugi, a u kojem su moći bl. Ivana Merza.

Oltar u Okučanskoj crkvi, na kojem je prvu sv. misu služio Sveti Otac Papa Ivan Pavao Drugi, a u kojem su moći bl. Ivana Merza.

 

Unutrašnjost crkve sv. Vida mučenika u Okučanima

Crkva_992

Crkva_903

Crkva_878
Crkva_888

Crkva_889

Crkva_902

Crkva_890
Crkva_899

Crkva_904

Crkva_905

Crkva_907

 

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA OKUČANI

 

knjiznica

 

 

RAVNATELJICA: Dijana Kašljević

Tel. 035/371-445

RADNO VRIJEME: ponedjeljak – petak, od 07:00 do 15:00 sati

Osim KNJIŽNICE koja djeluje pri Osnovnoj školi OKUČANI u općini Okučani postoji NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA KOJA JE DO 2007. GODINE BILA U SASTAVU Općine Okučani, a na temelju Odluke općinskog vijeća 12. travnja 2007. godine se je osamostalila.

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

 

2021. GODINA

 

exFinancijski izvještaj 01-12/2021

 

pdfPotvrda FINA

 

wordBilješke uz godišnji financijski izvještaj

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020. GODINA

exFinancijski izvještaj 01-12/2020

pdfPotvrda FINA

wordBilješke uz godišnji financijski izvještaj

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019. GODINA

 

wordBilješke uz financijsko izvješće za 2019. – Knjižnica


exFinancijsko izvješće za 2019. – Knjižnica

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 9. i 53. Zakona o knjižnicama / Narodne novine broj 105/97 i 104/00/, članka 24. Statuta općine Okučani / Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 3/02, 4/03, 8/04, 5/05 / i članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani / Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 3/02 /, Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 15. sjednici održanoj dana 12. travnja 2007. godine donijelo je

O D L U K U

o osamostaljivanju Narodne knjižnice i čitaonice Okučani

Članak 1.

Narodna knjižnica i čitaonica Okučani izdvaja se iz sastava općine Okučani i osamostaljuje se kao javna ustanova pod nazivom “ Narodna knjižnica i čitaonica Okučani “

Članak 2.

Sjedište narodne knjižnice i čitaonice Okučani jeTrg dr. Franje Tuđmana 1, Okučani

Članak 3.

Djelatnost Narodne knjižnice i čitaonice Okučani obuhvaća sve djelatnosti koje su naznačene i propisane odredbom članka 6. Zakona o knjižnicama.

Članak 4.

Narodnom knjižnicom i čitaonicom upravlja ravnatelj.Ravnatelj Narodne knjižnice i čitaonice organizira rad i poslovanje knjižnice, predlaže plan i program rada, predstavlja i zastupa knjižnicu u tjelima državne i sudske vlasti, potpisnik je financijske dokumentacije, odgovara za zakonitost rada knjižice i obavlja i druge poslove i radne zadatke predviđene zakonom i Statutom.

Članak 5.

Sredstva za rad Narodne knjižnice i čitaonice Okučani osiguravaju se u proračunu općine Okučani.Narodna knjižnica i čitaonica Okučani sredstva za rad može stjecati i od ministarstava, obavljanjem vlastite djelatnosti, potporama sponzora, darovanjima i na druge načine sukladno odredbama zakona i statuta.

Dobit ostvarenu kroz rad može se uz suglasnot Općinskog vijeća upotrijebiti za nabavu knjižne građe, opreme i sredstava za rad.

Članak 6.

Općina Okučani kao jedini osnivač Narodna knjižnica i čitaonica Okučani ima prema istoj sva prava i obveze sukladno odredbama Zakona o knjižnicama.Za svoje obveze Narodna knjižnica i čitaonica Okučani odgovara cjelokupnom svojom imovinom, a općina Okučani solidarno odgovara za sve obveze Narodna knjižnica i čitaonica Okučani.
Članak 7.

Ustrojstvo, način rada, ovlasti i upravljanje Narodnom knjižnicom i čitaonicom Okučani, te druga pitanja od značaja za obavljanje poslova pobliže se uređuju Statutom i drugim općim aktom u skladu sa Statutem i ovom odlukom.Statut Narodne knjižnice i čitaonice donosi na prijedlog ravnatelja Općinsko vijeće općine Okučani.

Članak 8.

Rad Narodne knjižnice i čitaonice Okučani je javan, o javnosti rada skrbi ravnatelj.Ravnatelj Narodna knjižnica i čitaonica Okučani dužan je najmanje jednom godišnje podijeti Općinskom poglavarstvu i Općinskom vijeću općine Okučani izvješće o radu, stanju knjižne građe i financijskim pokazateljima rada knjižnice.

Članak 9.

Narodna knjižnica i čitaonica Okučani i dalje će koristiti za obavljanje svoje djelatnosti prostor koji je i do sada koristila, a sva oprema i imovina koja se nalazi u istom prostoru prenosi se u vlasništvo knjižnice.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
OPĆINA OKUČANI OPĆINSKO VIJEĆE

——————————–

Klasa: 023-05/01-07/12
Ur. broj: 2178/21-02-07-01
Okučani, 12. travanj 2007. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Pivac

 

 

 

“DRAGI BLIŽNJI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE”

Ante Starčevića 63, 35430 OKUČANI, HR, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dom za starije

 

Neovisno o Župnom uredu župe sv. Vid, u Okučanima od 1. rujna 2005. godine djeluje Centar za pomoć i njegu pod imenom DRAGI BLIŽNJI, a 1. listopada 2008. godine je otvoren Dom za starije i nemoćne osobe. Nositeljice ovog programa su č. sestre KLANJATELJICE KRVI KRISTOVE – Regija Zagreb.

U dom se primaju i polupokretni korisnici. Objekt je kapaciteta do 45 kreveta, a raspolaže jednokrevetnim i dvokrevetnim apartmanima, polustacionarom i stacionarom. Kako bi se zadovoljile potrebe korisnika, Dom ima sve potrebne sadržaje. Svi apartmani opremljeni su specijalnim krevetima i praktičnim namještajem, a uz svaki nalazi se prilagođena kupaonica. Na raspolaganju je dizalo pogodno i klimatizirano, zajednički prostori za druženje, primanje posjeta, kuhinja i blagovaonica, administrativni i recepcijski prostor. Korisnicima je u apartmanu na raspolaganju telefonska linija.

Stručni tim Centra je: Ravnateljica, socijalna radnica, medicinska sestra i duhovnik Centra.

U sastavu Centra je i kapelica u kojoj se služe sve mise, a oni štićenici koji ne mogu nazočiti sv. misi, mogu je u svojim apartmanima pratiti putom razglasa.

Dom “Dragi bližnji” je blagoslovio, 6. rujna 2008. godine, msgr. dr. Antun Škvorčević, požeški biskup.

 

 

 
 
Biciklistički klub „Sveti Franjo“ Okučani

logo_bicikl
Ante Starčevića 21, 35430 Okučani

Tel: 091 556 2455

Predsjednik Kluba: Šimun Klarić

 U Okučanima, imeđu brojnih športskih klubova djeluje i Biciklistički klub “Sveti Franjo”. Zamisao osnivanja Kluba potekla je iz ljubavi prema biciklizmu, ali i iz mogućnosti koje pruža ovaj sport da se među svim uzrastima promovira zdrav način života i kršćanske vrijednosti zajedništva, molitve i poštovanja prema svemu stvorenom. Ujedno Klub želi svojom djelatnošću i suradnjom sa svim insitucijama doprinijeti kvalitetnijem i smislenijem životu ljudi ovoga kraja.
Uz brojne aktivnosti, koje je klub zacrtao u svom Statutu izdvajamo samo neke:

 – Ukupnom aktivnosti Kluba poticati druženje među članovima i u duhu sv. Franje razvijati ekološku svijest prema prirodi i svemu stvorenom;
– Biciklistička druženja animirati franjevačkom i marijanskom pobožnošću radi usvajanja kršćanskih vrednota kroz bavljenje športom;
– Poticati odgovorne na vlasti, na svim razinama, za izgradnju biciklističkih staza na području općine Okučani i šire.
Imajući u vidu ciljeve zacrtane Statutom, Klub želi konkretno djelovati na teritoriju općine Okučani i uključiti se u osmišljavanje i uređivanje i   uređivanje biciklističko/pješačkih staza. Jedan od gorućih problema je nedostatak takvih staza na području naše općine, koja bi u duhovno-rekreacijskom smislu koristila svim kategorijam stanovništva.
Pokrenuta je ideja izgradnje dviju staza: Staza sv. Franje (obala rijeke Sloboštine) i Staza sv. Vida (Okučanska brda).

bicikl bicikl1 bicikl2 bicikl3 bicikl4 bicikl5
bicikl6 bicikl7 bicikl8 bicikl9 bicikl10 bicikl11

 

grb NK Sokol 
 
 

Iste godine,grupa mladića iz tog Društva pravi nogometno igralište pravilnih dimenzija na terenu “Šicarna” (Negdje u gornjem dijelu  današnjoj  ulici  Ante Starčevića), s  desne strane, pošto taj dio nije bio izgrađen
Osnivaa se  N.K.”Okučanski športski klub” ili  N.K. “OŠK” koji igra nogometne utakmice protiv klubova iz Garešnice, Daruvara, Kostajnice i drugih mjesta. Tako djeluju do 1941. godine, dakle, do početka II. svjetskog rata. (Ove podatke je autor članka, Željko Đurić)  dobio od  igrača koji su igrali za  N.K.”OŠK”.  Posljednji iz tih generacija,  Vlahović, umro je 1993. godine i sahranjen je na mjesnom groblju u Okučanima.
Dvije godine  po završetku II. svjetskog rata , dakle 1947.,  više  zaljubljenika u nogomet nogomet (Milan Drača, Ivan Vukelić, Milan Bižić,I vica Piplek  i dr.) okupljaju dvadesetak mladića i osnivaju N.K.”Psunj” Okučani.
Iste godine, N.K.”Psunj” se natječe u Općinskoj ligi Nova Gradiška.U toj generaciji igraju Josip Magđinski, Ivica Požega, Nikola Vukojević, Milan Vitez,J oco Ogorelica, Zdenko Tropan, Savo i Mišo Drača, Tomislav Vendli, Tomislav Homan i dr.

Nakon 4-5 godina, NK “Psunj” se kao prvak  “seli” u viši stupanj natjecanja, te igra protiv poznatih momčadi: NK”Udarnik” Nova Gradiška, NK”Slavonac” Nova Kapela, NK”Slavonija” Slavonska Požega,  NK “Slavija” Pleternica, NK “Amater” Slavonski Brod, NK”Željezničar” Slavonski Brod,N K”Crvena Zvijezda”, Slavonski Brod (današnji NK”Marsonija”), te  klubova  iz Oriovca,   Sibinja,Podvinja, Nuštra, Čepina i dr.
U to vrijeme za NK “Psunj” i gra Mišo Drača, koji na preporuku predsjednika Kluba, Ivice Pipleka (istovremeno i povjerenik NK “Dinamo” Zagreb) odlazi u NK “Dinamo” ,  gdje igra sa generacijom poznatih igrača( Franjo Volfl, Ivica i Drago Horvat, Zlatko Čajkovski, Cizarić, Dvornić i dr.).
Igrao je vrlo uspješno (desno krilo) sve do teže ozljede koljena koja ga je odvojila od nogometa, a on se preselio u Osijek. Umro je 2003. godine i  sahranjen je na mjesnom groblju u Okučanima.

 

NK-PSUNj-SOKOL-Okucani

U sačuvanom izvješću iz 1955. godine između ostalog piše: “Š.D. “Psunj” odigrao je 29 utakmica. Od toga je 14 prvenstvenih, 11 prijateljskih i 4  kup utakmice. Zabilježene su 4 prvenstvene pobjede a 2 utakmice su završile nerješenim rezuiltatom. Omjedr zgoditaka je 42:37. Na prijateljskim utakmicama zabilježeno je 6 pobjeda a 3 su odigrane nerješeno.  Gol razlika je 89:66…”

              Nakon desetak godina natjecanja u međuopćinskoj ligi, Klub se zbog izvjesnih poteškoća “spušta”  u niže općinske lige, ali  niti u  jednom trenutku nije prekidao natjecanje, već se pokušavao kvalitetnije organizirati te ponovo zaigrati u međuopćinskoj ligi.

                I  uspi je zahvaljujući  jednoj  vrlo kvalitetnoj  generaciji  u prvenstvenoj sezoni 1983./84.godine kada osvaja  prvo mjesto u općinskoj ligi, te se nakon kvalifikacija plasiraju u međuopćinsku ligu. Kvalifikacijske utakmice su odigrane protiv  NK “Papuk” Velika ( danas poznat kao NK” Kamen Ingrad”). U Velikoj je rezultat bio 3:1  za domaćina, a u Okučanima 3:0  za NK “Psunj”. U toj generaciji su igrali nogometaši Željko Đurić i Dražen Mlinek (i danas sportski aktivisti u Okučanima).

                Tada se u  toj ligi  natječu klubovi iz bivših Općina: Novske , Nove Gradiške, Slavonske Požege, Slavons-kog Broda, Kutjeva, Jakšića, Ukrine, Koraća, Nove Kapele, Topolja, Gundinaca, Andrijevaca, Kule i dr.
Sve do rata 1991. godine, Klub je uspješan u tom stupnju natjecanja, a ratna zbivanja  primoravaju Klub staviti u stanje “mirovanja”.

              Po završetku Domovinskog rata, 1995. godine, registrira se pionirska  momčad s kojom se počinju igrati  na  službenom prvenstvu.  Nakon dvije godine saziva  Izborna  skupština Kluba na kojoj se izabire Uprava  Kluba (Ivica Piplek, Antun Mlinek, Dražen Japundžić,T omislav Bareta, Dragan Bošnjak, Dražen Mlinek, Željko Đurić). Na toj Skupštini je donesena odluka da se uz ime Kluba “Psunj” doda i “Sokol” u spomen na hrvatske  sokolove – branitelje.
Nakon toga  upućen je javni poziv  svim zainteresiranim mladićima da pristupe trenizima. Odaziv je bio velik, njih preko  40. Izvršena je selekcija  i  pristupilo se registriraciji  igrače u Nogometnom središtu ,Nova Gradiška.
Krećenulo se  s  natjecanjem u 2. županijskoj nogometnoj ligi – zapad , a 2003. godine, kao prvaci te Lige,  NK “Psunj Sokol” se plasira  u 1. županijsku nogometnu ligu Brodsko-posavske Županije gdje se i danas natječe u tri kategorije (pioniri, juniori i seniori).
Važno je napomenuti da smo stručni nogometni rad proširili i na predpionire, kao i na djevojčice, koje su već tradicionalno, tri godine sudionice Festivala ženskog nogometa u Lepoglavi.

 

P8302902

 

Nogometaški NK”Psunj Sokol” 2009. godine s upravom kluba i općinskim načelnikom. Stoje s lijeva na desno: Kljajić, Kašljević, Stanić, Bartolović, Jurić, Babić,Lovrenović, Ilinović i Pupić. Čuče: Đanić, Tomić, Dujmić, Brtan, Lipovac i Zirdum. Leži: Debeljak.

 

NK-PROLJECE-2008.

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.