27. Sjednica Općinskog vijeća

zgrada opcineU petak 19. ožujka 2021. godine s početkom u 19:00 sati u Društvenom domu u Okučanima, Trg dr. Franje Tuđmana br.1, održati će se 27. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

/Razmatranje i usvjanje Zapisnika o radu sa 26. sjednice Općinskog vijeća općine Okučani/

1. AKTUALNI SAT;

2. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2020. GODINU;

3. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2020. GODINI;

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PROVOĐENJA ODLUKE O PROGRAMU GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU;

 

5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PROVOĐENJA PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA – FINANCIJSKOG PLANA O PRAVIMA IZ SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2020. GODINU;

6. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU OBRAZOVANJA, KULTURE, SPORTA, JAVNOG INFORMIRANJA, MANIFESTACIJA I UDRUGA GRAĐANA OPĆINE OKUČANI ZA 2020. GODINU;

7. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2020. GODINU;

8. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020. GODINU;

9. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2020. GODINU;

10. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ORGANIZIRANJA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU DODATNIH USLUGA U ZDRAVSTVU I PREVENTIVI OPĆINE OKUČANI ZA 2020. GODINU;

11. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OD PRODAJE I ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUPA ZA RIBNJAKE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2020. GODINU;

12. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE NEKRETNINA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI;

13. PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE OKUČANI;

14. PRIJEDLOG ODLUKE O USTROJSTVU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE OKUČANI;

15. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE OKUČANI;

16. PRIJEDLOG ODLUKE O PRAVIMA I POMOĆIMA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI;

17. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA NAČELNIKA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE OKUČANI ZA 2020. GODINU I DONOŠENJA ZAKLJUČKA O USVAJANJU;

18. PRIJEDLOG ODLUKE O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČAI;

19. PRIJEDLOG SREDNJOROČNOG (TROGODIŠNJEG) PLANA DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA RAZDOBLJE 2021. DO 2023. GODINE;

20. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA DAVANJA KONCESIJA IZ PODRUČJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU;

21. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O RADU NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE OKUČANI ZA 2020. GODINU I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU;

22. R A Z L I Č I T O

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.