Servisne informacije

 

serv inf

 

TELEFONSKI VODIČ (pozivni broj 035)

Općina Okučani 371 001, 371 025

Policijska postaja 211 839

Župni ured Sv.Vida 371 888, 371 800

Ambulanta opće medicine 371 094, 371 577

Stomatološka ambulanta 371 633

Ljekarna 371 026

Osnovna škola 371 033, 371 087

Matični ured 371 002

Porezna uprava 371 145

HT – Telekom 371 020, 371 011

Hrvatske Ceste, Cestarija Okučani 378 001

Hrvatski Radio “Bljesak” 371 777, 371 444

Hrvatske šume, Okučani 371 007

Šumarski obrt "Gorje" vl.Marinko Ribić, Cage 44A, Okučani

Hrvatske željeznice, Prometni ured 371 048

FINA 371 077

Caffe bar “Antonija” 371 072

Croatia-osiguranje 371 015

INA, benzinska postaja 371 063

Kamen-Psunj 371 185, 371 202

“Klas” s tovilištem 371 305

Kornet 371 699

PBZ Podružnica Novska, Ispostava Okučani 371 093

Restaurant “Park” 371 096

Veterinarska stanica 371 022

Zagrebačka banka, Ispostava Okučani 371 251, 371 302

Dječiji vrtić 371 090

Dom hrvatskih branitelja 371 028

Mladež HDZ-a 371 001

SD Forum 371 591

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme