Proračun i izvješća

 

 

2021. GODINA

 

wordIZVJEŠĆA - PRORAČUN 2021.

 

Godišnji izvještaj
za 2020.

 Polugodišnji izvještaj
za 2020.
 Prijedlog proračuna
za 2021.
 Izglasani proračun
za 2021.
 Proračunski vodič
za građane
pdf pdf pdf  pdf pdf

 

pum 2021 naslovnica 


 

 

wordBilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

 

wordBilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

exIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinca 2021.- razina 22

 

exIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinca 2021. - razina 23

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

ex Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. rujna 2021.

 

pdf Bilješke uz financijski izvještaj 01.09.2021.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

II. Izmjene i dopune

 

wordII. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu

 

wordII. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

 

wordII. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Okučani za 2021. godinu

 

wordII. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju na području općine Okučani za 2021. godinu

 

wordII. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Okučani za 2021. godinu

 

wordII. Izmjene i dopune Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području općine Okučani za 2021. godinu

 

wordII. Izmjene i dopune Proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

 

 

 

Polugodišnji izvještaj i I.rebalans proračuna

 

wordI. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

wordOdluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

wordObrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

wordObrazloženje uz I. Izmjene i dopune proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju na području općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području općine Okučani za 2021. godinu


----------------------------------------------------------------------------------------

 ex Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021. - KONSOLIDIRANI

 

pdfBilješke uz financijski izvještaj 01-06-2021 - KONSOLIDIRANI

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

ex Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021.

 

pdf Bilješke uz financijski izvještaj 01-06-2021

---------------------------------------------------------------------------------------

ex Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. ožujak 2021.

 

pdf  Bilješke uz financijski izvještaj 01-03-2021

 

---------------------------------------------------------------------------------------

pdfPRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.

 

pdf  Odluka i izvršavanju proračuna za 2021. godinu


Razvojni programi za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u kulturi na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u sportu na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

wordProgram utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

 

 

 

2020. GODINA

 Izvješća o izvršenju programa za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području obrazovanja, kulture, sporta, javnog informiranja, manifestacija i udruga građana za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Okučani za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa organiziranja javnih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi Općine Okučani za 2020.godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Okučani za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake na području Općine Okučani za 2020. g

 

pdfIzvršenja razvojnih programa 2020

 

pdfIzvršenje - socijalna skrb

 

 

-----------------------------------------------

pdfObrazloženje uz godišnji izvještaj za 2020. godinu

 

pdfOdluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Okučani za 2020. godinu

 

-----------------------------------------------

pdfPOPIS DONACIJA I SPONZORSTAVA OPĆINE OKUČANI ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.GODINE

 ----------------------------------------------

pdfProračunski vodič za građane / Proračun u malom 2020.

-----------------------------------------------

 

exIZVJEŠTAJ PRORAČUNA - PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - razina 23

pdfBilješke uz financijski izvještaj - Općina Okučani - razina 23

 

----------------------------------------------

 

exIZVJEŠTAJ PRORAČUNA - PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - razina 22

pdfBilješke uz financijski izvještaj - Općina Okučani - razina 22

 

-----------------------------------------------

pdf Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Okučani za 2020. godinu - 2.rebalans

 

pdf Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu - Drugi rebalans

 

pdfOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Okučani za 2020. godinu

 

 wordObrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu

 

pdfPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020.

 

exKonsolidirani financijski izvještaj 01-06/2020


wordBilješke uz konsolidirani financijski izvještaj 01-06/2020


exFinancijski izvještaj 01-06/2020


wordBilješke uz financijski izvještaj 01-06/2020

pdfRebalans-2020

 

pdfOdluka o izmjenama i dopunama o izvršavanju Proračuna Općine Okučani za 2020. godinu


wordObrazlozenje – Rebalans-2020


pdfGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu


wordObrazloženje – Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu


wordBilješke uz financijski izvještaj 01-03/2020


exFinancijski izvještaj 01-03/2020


pdfProgrami proračuna za 2020. godinu


wordBilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2019.


exFinancijski izvještaj za 2019. – Općina Okučani


exKonsolidirani financijski izvještaj za 2019. – Općina Okučani

 

-----------------------------------------------------------------------------------

pdfObrazloženje uz Proračun Općine Okučani za 2020. i projekcije 2021.-2022.

 

pdfProracun za 2020. god. s projekcijama za 2021. i 2022.

pdfOdluka o izvršenju proračuna Općine Okučani za 2020. godinu

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

2019. GODINA

dokumenti

 

2018. GODINA

dokumenti

 

2017. GODINA

dokumenti

 

2016. GODINA

dokumenti

 

2015. GODINA

dokumenti

 

 

 

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme