2023.

 

Godišnji izvještaj
za 2021.

 Polugodišnji izvještaj
za 2022.
 Prijedlog proračuna
za 2023.
 Izglasani proračun
za 2023.
 Proračunski vodič
za građane
pdf pdf pdf  pdf pdf

 

2023. GODINA

 

ex Financijski izvještaj 31-12-2023.-razina 23

word Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj 01.01.2023. - 31.12.2023.

pdf  Referentna stranica 01.01.2023. - 31.12.2023.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

exFinancijski izvještaj 1.1.2023. - 31.12.2023. - razina 22

 

wordBilješke uz financijski izvještaj 1.1.2023. - 31.12.2023. - razina 22

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

wordIII. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Okučani za 2023. godinu

 

wordIII. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2023

 

wordIII. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Okučani za 2023. godinu

 

wordIII. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Okučani za 2023. godinu

 

wordIII. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Okučani za 2023. godinu

 

wordIII. Izmjene i dopune Proračuna Općine Okučani za 2023. godinu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

wordII. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Okučani za 2023. godinu

 

wordII. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Okučani za 2023. godinu

wordII. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Okučani za 2023. godinu

wordII. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Okučani za 2023. godinu

wordII. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Okučani za 2023. godinu

wordII. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Okučani za 2023. godinu

wordII. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Okučani za 2023. godinu

wordII. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2023. godinu

wordII. Izmjene i dopune Proračuna Općine Okučani za 2023. godinu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex Financijski izvještaj 30-09-2023

word Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj 01.01.2023. - 30.09.2023.

pdf  Referentna stranica 01.01.2023. - 30.09.2023.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

wordZaključak o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Okučani za 2023. godinu

 

wordObrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okučani za 2023. godinu

 

word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Okučani za 2023. godinu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex Financijski izvještaj 30-06-2023. - Razina 23

 

word Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj 01.01.2023. - 30.06.2023. - Razina 23

 

pdf Referentna stranica 01.01.2023. - 30.06.2023. - Razina 23

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex Financijski izvještaj 30-06-2023. - Razina 22

 

word Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj 01.01.2023. - 30.06.2023. - Razina 22

 

pdf Referentna stranica 01.01.2023. - 30.06.2023. - Razina 22

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

wordI. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Okučani za 2023. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području općine Okučani za 2023. godinu

word I. Izmjene Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 2023. godini

 

wordI. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna Općine Okučani za 2023. godinu

wordI. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture 2023.

wordI. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Okučani za 2023. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Okučani za 2023. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Okučani za 2023. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2023. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Okučani za 2023. godinu

wordI. Izmjene i dopune Proračuna Općine Okučani za 2023. godinu

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex Financijski izvještaj 31-03-2023

word Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj 01.01.2023. - 31.03.2023.

pdf  Referentna stranica 01.01.2023. - 31.03.2023.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pdfProračunski vodič za građane za 2023. godinu

wordOdluka o izvršavanju proračuna Općine Okučani za 2023. godinu

exPlan proračuna 2023. s projekcijama 2024. i 2025.godine


pdfObrazloženje proračuna za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu

wordPlan utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Okučani za 2023. godinu

wordProgram javnih potreba u kulturi na području općine Okučani za 2023. godinu

wordProgram građenja komunalne infrastrukture 2023

wordProgram javnih potreba u obrazovanju na području Općine Okučani za 2022. godinu

wordProgram javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Okučani za 2022. godinu

wordProgram javnih potreba u sportu na području Općine Okučani za 2023. godinu

wordProgram korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

wordProgram održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Okučani za 2023. godinu

wordProgram organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području općine Okučani za 2023. godinu

wordProgram utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Okučani za 2022. godinu

wordProgram utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Okučani za 2022. godinu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wordIZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


pdfPrijedlog Proračuna za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

wordObrazloženje uz prijedlog Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025

pdf UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025. GODINE

pdf Javni poziv za dostavu prijedloga za izradu proračuna Općine Okučani za 2023. godinu


word Obrazac prijedloga izrade proračuna za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

 

 

Podaci iz ranijih godina nalaze u mapi Proračun i izvješća

 

 

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme