Komunalne djelatnosti i zaštita okoliša

 

wordANALIZA I VREDNOVANJE UČINAKA UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PREMA KRITERIJIMA I POKAZATELJIMA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

wordProgram građenja komunalne infrastrukture 2024. - izvori financiranja

 

wordProgram održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Okučani za 2024. godinu

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

wordIII. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Okučani za 2023. godinu

 

wordIII. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2023

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

wordII. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2023. godinu

 

------------------------------------------------------------------------------------------

word  Analiza komunalne infrastrukture za 2022.

 

wordANALIZA I VREDNOVANJE UČINAKA UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PREMA KRITERIJIMA I POKAZATELJIMA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI

wordOdluka o kriterijima i pokazateljima učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Okučani

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

exPopis nerazvrstanih cesta Općine Okučani

-----------------------------------------------------------------------------------------

wordProgram građenja komunalne infrastrukture 2023

 

wordProgram održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Okučani za 2023. godinu

 
----------------------------------------------------------------------------------------

word II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2022. godinu

 

wordI. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture 2022.

 

wordI. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2022. godinu

----------------------------------------------------------------------------------------

wordNerazvrstane ceste Lještani

---------------------------------------------------------------------------------------

wordOdluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi


--------------------------------------------------------------------------------------
 

IZVJEŠĆA

2020. GODINA

 

wordIzvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu

wordIzvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu


wordZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu

wordZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu

 

 

wordZaključak o usvajanju izvršenja financijskog provođenja Odluke o Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g.

 

wordIzvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2020. godinu

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

wordI. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture 2021.

wordI. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu

wordII. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu

wordII. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture 2021.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

word  ANALIZA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NOGOMETNIM IGRALIŠTEM I SPORTSKIM OBJEKTOM U VLASNIŠTVU OPĆINE OKUČANI ZA 2018 I 2019. GODINU

-------------------------------------------------------------------------------------------------

pdf  Troškovnik - dimnjačarske usluge

 

Komunalno gospodarstvo je cjelovit sustav obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i održavanja komunalne infrastrukture te održavanje komunalnog reda na području jedinica lokalne samouprave.

Komunalnu infrastrukturu čine: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta,  javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Osim navedenih građevina, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i druge građevine komunalne infrastrukture, ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Građenje i održavanje komunalne infrastrukture financira se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, cijene komunalne usluge, naknade za koncesiju, proračuna jedinice lokalne samouprave, fondova Europske unije, ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i iz donacija.

Komunalna infrastruktura gradi se i održava u skladu s programima građenja i održavanja komunalne infrastrukture koje donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, ili u skladu s ugovorom ili drugim aktom određenim posebnim zakonom.

Zakoni

·   Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20)

Odluke:

 


© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme