Komunalno gospodarstvo

 

IZVJEŠĆA

2020. GODINA

 

 

wordIzvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu

wordIzvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu


wordZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu

wordZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu

 

 

wordZaključak o usvajanju izvršenja financijskog provođenja Odluke o Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g.

 

wordIzvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2020. godinu

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

wordI. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture 2021.

wordI. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu

wordII. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu

wordII. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture 2021.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

pdf  Troškovnik - dimnjačarske usluge

 

Komunalno gospodarstvo je cjelovit sustav obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i održavanja komunalne infrastrukture te održavanje komunalnog reda na području jedinica lokalne samouprave.

Komunalnu infrastrukturu čine: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta,  javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Osim navedenih građevina, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i druge građevine komunalne infrastrukture, ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Građenje i održavanje komunalne infrastrukture financira se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, cijene komunalne usluge, naknade za koncesiju, proračuna jedinice lokalne samouprave, fondova Europske unije, ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i iz donacija.

Komunalna infrastruktura gradi se i održava u skladu s programima građenja i održavanja komunalne infrastrukture koje donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, ili u skladu s ugovorom ili drugim aktom određenim posebnim zakonom.

Zakoni

·   Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20)

Odluke:

 


© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.