zgrada opcineOpćinski načelnik raspisuje JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata, programa i manifestacija udruga, vjerskih zajednica, drugih organizacija civilnog društva i udruga ostalih djelatnosti od interesa za Općinu Okučani za 2024. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje/sufinanciranje projekata/programa u 2024. godini koje provode udruge na području Općine Okučani, a ti projekti/ programi su od interesa za opće dobro.

Pravo na podnošenje prijave imaju sve udruge, vjerske zajednice i neprofitne organizacije koje su osnovane ili djeluju na području Općine Okučani i obavljaju djelatnost iz područja za koje se raspisuje javni poziv. Općina Okučani poziva Prijavitelje koji su programski usmjereni na rad u području kulture, sporta, vjerskih zajednica i ostalih djelatnosti da se prijave na financijsku podršku projektima/programima/manifestacijama koji doprinose razvoju kulture, vjerskih zajednica, sporta i ostalih djelatnosti.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

IZJAVA

OBRAZAC / UGOVOR

OBRAZAC 1. Vjerske zajednice

OBRAZAC 2. Udruge

bozicniceTemeljem Odluke o isplati prigodnog božićnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Okučani KLASA:024-01/23-01/120, URBROJ:2178-21-02-23-1 od 16. studenog 2023. godine Općinski načelnik objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV za isplatu prigodnog božićnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Okučani

Pozivamo umirovljenike sa područja Općine Okučani da podnesu zahtjev za isplatu prigodnog božićnog dara (božićnice).

Božićnica se isplaćuje pod uvjetom da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Okučani i da su u mirovini.

Božićnica se isplaćuje u novcu, u neto iznosu od 40,00 EUR-a

Umirovljenici koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu božićnice, trebaju podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Okučani:
- odrezak od mirovine ili rješenje o mirovini,
- kopiju računa na koji će se izvršiti uplata,
- kopiju važeće osobne iskaznice.

Rok za dostavu zahtjeva je do 4. 12. 2023. godine svakog radnog dana od 8:00 – 14:00 sati.

Zahtjevi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Aca Vidaković

pdfODLUKA

wordOBRAZAC / ZAHTJEV

 

141123 BZ MINGOR MEDVEDNICA DODJELA 27Jučer, 14. studenog 2023. godine, načelnik Aca Vidaković je sudjelovao na svečanom uručenju ugovora za financiranje aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama.

Ugovore su uručili Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Vrijednost ugovora je 350.000,00 eura, a sredstva će se utrošiti u izgradnju pješačko - biciklističke staze u Ulici Bl. Kardinala Alojzija Stepinca u naselju Okučani.

Fond je omogućio i dodatna sredstva za izradu programa ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama te zaštite ozonskog sloja i SECAP akcijskih planova koji su podloga za osmišljavanje i realizaciju daljnjih projekata, gdje se Općina Okučani prijavila na natječaj i dobila sredstva za izradu SECAP akcijskog plana u iznosu od 9.224,24 eura.

stipendijeOpćinski načelnik raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim učenicima/studentima za školsku/akademsku 2023./2024. godinu s područja Općine Okučani

Za školsku/akademsku 2023./2024. godinu dodijelit će se 15 stipendija:
- 5 (pet) stipendija za studente i
- 10 (deset) stipendija za učenike srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja.
U slučaju prijave većeg broja učenika i studenata od Odluke kojom se uređuje broj i vrsta stipendije prednost imaju oni sa nižim prihodima kućanstva.

Visina stipendije iznosi:
- za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja 80,00 eura mjesečno i
- za studente 120,00 eura mjesečno.
Stipendija Općine Okučani dodjeljuje se za deset mjeseci.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC PRIJAVE

IZJAVA br. 1

IZJAVA br. 2

 

Page 1 of 40

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme