2024.

 

Godišnji izvještaj
za 2022.

 Polugodišnji izvještaj
za 2023.
 Prijedlog proračuna
za 2024.
 Izglasani proračun
za 2024.
 Proračunski vodič
za građane
pdf pdf pdf  pdf pdf

 

 

2024. GODINA

 

pdfProračun u malom - proračunski vodič za građane

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

exFinancijski izvještaj 30-06-2024.

wordBilješke uz konsolidirani financijski izvještaj 01.01.2024. - 30.06.2024.

pdfReferentna stranica 01.01.2024. - 30.06.2024.

exPotvrda

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ex Financijski izvještaj 31-03-2024

word  Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj 01.01.2024. - 31.03.2024.

pdf  Referentna stranica 01.01.2024. - 31.03.2024.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

wordOdluka o izvršavanju proračuna Općine Okučani za 2024. godinu

 

wordPlan utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Okučani za 2024. godinu

 

wordProgram javnih potreba u kulturi na području općine Okučani za 2024. godinu

 

wordProgram građenja komunalne infrastrukture 2024. - izvori financiranja

 

wordProgram javnih potreba u obrazovanju na području Općine Okučani za 2024. godinu

 

wordProgram javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Okučani za 2024. godinu

 

wordProgram javnih potreba u sportu na području Općine Okučani za 2023. godinu

 

wordProgram korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

 

wordProgram održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Okučani za 2024. godinu

 

wordProgram organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području općine Okučani za 2024. godinu

 

wordProgram utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Okučani za 2024. godinu

 

wordProgram utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Okučani za 2024. godinu

 

wordProračun za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

 

wordVišegodišnji plan uravnoteženja

 

-----------------------------------------------

 

 

pdfPrijedlog Proračuna Općine Okučani za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

 

pdfObrazloženje uz Prijedlog Proračuna Općine Okučani za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

 

 

-----------------------------------------------

pdfUpute za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika proračuna Općine Okučani za 2024.-2026.


pdfJavni poziv za podnošenje prijedloga za izradu Proračuna Općine Okučani 2024. - 2026.


wordObrazac za sudjelovanje u izradi proračuna

 

 

 

 

 

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme