26. Sjednica Općinskog vijeća

zgrada opcineU ponedjeljak 21. prosinca 2020. godine s početkom u 18:00 sati u Društvenom domu u Okučanima, Trg dr. Franje Tuđmana br.1, održati će se 26. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

/Razmatranje i usvjanje Zapisnika o radu sa 25. sjednice Općinskog vijeća
općine Okučani/
1. AKTUALNI SAT;

2. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2020. GODINU /DRUGI REBALANS/;

3. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ZA 2020. GODINU; /DRUGI REBALANS/;


a) Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu;

b) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;

c) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu;

d) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu;

e) Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanju na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Okučani za 2020. godinu;

f) Program javnih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi općine Okučani za 2020. godinu;

g) Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području općine okučani za 2020. godinu;

h) Programa javnih potreba u području obrazovanja, kulture, športa, informiranja, manifestacija i udruga građana općine Okučani za 2020. godinu;

i) Program socijalnih potreba - financijskog plana o pravima iz socijalne skrbi na području općine Okučani za 2020. godinu;

4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. -2023. GODINU;

5. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. GODINU;

6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA ZA 2021. GODINU:

a) Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu;

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu;

c) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Okučani za 2021. godinu;

d) Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Okučani za 2021. godinu;

e) Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanju na korištenje izravnom pogodbom i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Okučani za 2021. godinu;

f) Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području općine Okučani za 2021. godinu;

g) Programa javnih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi na području općine Okučani za 2021. godinu;

h) Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području općine Okučani za 2021. godinu;

i) Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju na području općine Okučani za 2021. godinu;

j) Program javnih potreba u kulturi na području općine Okučani za 2021. godinu;

k) Program javnih potreba u sportu na području općine Okučani za 2021. godinu;

l) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Okučani za 2021. godinu;

 

7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROGRAMA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI;

8. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT DJEČJEG VRTIĆA NOVA GRADIŠKA;

9. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O DAVNJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA STATUT NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE OKUČANI;

10. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O UVJETIMA, NAČINU I KRITERIJIMA SUFINANCIRANJA ENERGETSKE OBNOVE STAMBENIH ZGRADA U OKUČANIMA;

11. RAZMATRANJE I USVAJANJE STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE OKUČANI ZA RAZDOBLJE 2020. – 2026. GODINE I DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU;

12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU;

13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021. GODINU;

14. RAZMARANJE I USVAJANJE ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA I UDRUGA GRAĐANA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE OKUČANI;

15. RAZMATRANJE I USVAJANJE ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE OKUČANI U 2020. GODINI I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU;

16. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE OKUČANI S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2021. - 2023. GODINU I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU;

17. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GOD. KOMUNALNOG PODUZEĆA „SLOBOŠTINA“ D.O.O ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU;

18. R A Z L I Č I T O.

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.