JAVNI NATJEČAJ - UDRUGE

zgrada opcineTemeljem članka 48. stavak 1. točka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 –pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19), a sukladno odredbama članka 33. stavak 1. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14, 70/17, 98/19), članka 6. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija –nastavno Zakon ("Narodne novine", broj: 121/14) i članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge –nastavno: Uredba ("Narodne novine", broj: 26/15), te članka 56. Statuta općine Okučani /»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj: 10/09, 4/13, 3/18 i 7/18) i Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Okučani, općinski načelnik raspisuje JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata, programa i manifestacija udruga iz područja kulture, sporta i udruga ostalih djelatnosti za 2021. godinu.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

Izjava o nekažnjavanju

Izjava za udruge da nemaju nepodmirenih obveza prema Općini

Opisni obrazac prijave za javni natjecaj

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.