Poticanje poduzetništva na području Općine Okučani

zgrada opcineNa temelju Programa poticanja poduzetništva na području Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 07/23) i članka 56. Statuta Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 10/09, 4/13, 3/18, 7/18 i 14/21), Općinski načelnik Općine Okučani raspisuje JAVNI POZIV  za dodjelu potpore male vrijednosti temeljem Izmjena i dopuna Programa poticanja poduzetništva na području Općine Okučani za 2022. godinu

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je dodjela potpore male vrijednosti u poduzetništvu za 2022. godinu na području Općine Okučani za provedbu mjere iz Izmjene i dopune Programa poticanja poduzetništva na području Općine Okučani za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

Općina Okučani će u cilju poticanja razvoja poduzetništva subvencionirati sljedeću mjeru:


1.1 Troškove pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata početnika, potpora se dodjeljuje za ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta, registraciju trgovačkog društva, zatim za troškove nabavke opreme (nabavka novih strojeva, uređaja i opreme) čija je namjena isključivo za obavljanje pretežite/glavne djelatnosti.

Javni poziv je otvoren od dana objave do 31. svibnja 2023. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Okučani za 2022. godinu.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

OBRAZAC 1 - ZAHTJEV

OBRAZAC 2 - IZJAVA

OBRAZAC 3 - IZJAVA O KORIŠTENJU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

OBRAZAC - IZJAVE O NEPOSTOJANJU DUGA

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme