IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 

OPĆINA OKUČANI nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.
Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.okucani.hr

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, OPĆINA OKUČANI provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdila da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

 

POZIVI I ZAPISNICI - SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

2021. - 2025.

 

 

pdfPOZIV ZA 16. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

Akti sa 16. sjednice objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 23/23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


pdfPOZIV ZA 15. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

Akti sa 15. sjednice objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 16/23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

Akti sa 14. sjednice objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 12/23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

Akti sa 13. sjednice objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 09/23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 12. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

Akti sa 12. sjednice objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 07/23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

Akti sa 11. sjednice objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 44/22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

Akti sa 10. sjednice objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 39/2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

Akti sa 9. sjednice objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 34/22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

Akti sa 8. sjednice objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 24/22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

 Akti objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 19/22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 6. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

 Akti objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 10/22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

 Akti objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 48/21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

 Akti objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 41/21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

 

pdfZAPISNIK S 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

 

 Akti objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 33/21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pdfPOZIV ZA 2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

Akti objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 25/21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pdfPOZIV ZA KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

 

Akti objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 21/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. GODINA

 

wordIZVJEŠĆA - PRORAČUN 2021.

 

Godišnji izvještaj
za 2020.

 Polugodišnji izvještaj
za 2020.
 Prijedlog proračuna
za 2021.
 Izglasani proračun
za 2021.
 Proračunski vodič
za građane
pdf pdf pdf  pdf pdf

 

pum 2021 naslovnica 


 

 

wordBilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

 

wordBilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

exIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinca 2021.- razina 22

 

exIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinca 2021. - razina 23

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

ex Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. rujna 2021.

 

pdf Bilješke uz financijski izvještaj 01.09.2021.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

II. Izmjene i dopune

 

wordII. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu

 

wordII. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

 

wordII. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Okučani za 2021. godinu

 

wordII. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju na području općine Okučani za 2021. godinu

 

wordII. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Okučani za 2021. godinu

 

wordII. Izmjene i dopune Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području općine Okučani za 2021. godinu

 

wordII. Izmjene i dopune Proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

 

 

 

Polugodišnji izvještaj i I.rebalans proračuna

 

wordI. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

wordOdluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

wordObrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

wordObrazloženje uz I. Izmjene i dopune proračuna Općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju na području općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu

wordI. Izmjene i dopune Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području općine Okučani za 2021. godinu


----------------------------------------------------------------------------------------

 ex Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021. - KONSOLIDIRANI

 

pdfBilješke uz financijski izvještaj 01-06-2021 - KONSOLIDIRANI

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

ex Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021.

 

pdf Bilješke uz financijski izvještaj 01-06-2021

---------------------------------------------------------------------------------------

ex Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. ožujak 2021.

 

pdf  Bilješke uz financijski izvještaj 01-03-2021

 

---------------------------------------------------------------------------------------

pdfPRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.

 

pdf  Odluka i izvršavanju proračuna za 2021. godinu


Razvojni programi za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u kulturi na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u sportu na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

wordProgram utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

 

 

 

2020. GODINA

 Izvješća o izvršenju programa za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području obrazovanja, kulture, sporta, javnog informiranja, manifestacija i udruga građana za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Okučani za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa organiziranja javnih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi Općine Okučani za 2020.godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Okučani za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake na području Općine Okučani za 2020. g

 

pdfIzvršenja razvojnih programa 2020

 

pdfIzvršenje - socijalna skrb

 

 

-----------------------------------------------

pdfObrazloženje uz godišnji izvještaj za 2020. godinu

 

pdfOdluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Okučani za 2020. godinu

 

-----------------------------------------------

pdfPOPIS DONACIJA I SPONZORSTAVA OPĆINE OKUČANI ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.GODINE

 ----------------------------------------------

pdfProračunski vodič za građane / Proračun u malom 2020.

-----------------------------------------------

 

exIZVJEŠTAJ PRORAČUNA - PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - razina 23

pdfBilješke uz financijski izvještaj - Općina Okučani - razina 23

 

----------------------------------------------

 

exIZVJEŠTAJ PRORAČUNA - PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - razina 22

pdfBilješke uz financijski izvještaj - Općina Okučani - razina 22

 

-----------------------------------------------

pdf Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Okučani za 2020. godinu - 2.rebalans

 

pdf Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu - Drugi rebalans

 

pdfOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Okučani za 2020. godinu

 

 wordObrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu

 

pdfPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020.

 

exKonsolidirani financijski izvještaj 01-06/2020


wordBilješke uz konsolidirani financijski izvještaj 01-06/2020


exFinancijski izvještaj 01-06/2020


wordBilješke uz financijski izvještaj 01-06/2020

pdfRebalans-2020

 

pdfOdluka o izmjenama i dopunama o izvršavanju Proračuna Općine Okučani za 2020. godinu

Registar ugovora javne i jednostavne nabave od 2.650,00 eura bez PDV-a

Obveznici Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/22) dužni su temeljem Zakona i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/20) objaviti Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj i jednostavnoj nabavi.

Elektronički oglasnik javne nabave

Upute za korištenje linka:
– Odabrati datum objave od-do i/ili datum ažuriranja od-do i/ili datum sklapanja od-do
– Odabrati Naručitelja
– Odabrati Kreiraj izvješće

 

 

ex  ASSET LISTA

 

 

pdfIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

 

pdfIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

 

pdfIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

pdfIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

pdfIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

 

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Općina Okučani javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Okučani na sljedeće moguće načine:

• putem telefona na broj: +385 (0)35 371 001;
• elektroničkom poštom: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• poštom na adresu: Općina Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35430 Okučani,
• osobno na adresu: Općina Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35430 Okučani, od ponedjeljka do petka od 8:00 do 14:00.

Zahtjevi se podnose na obrascu: Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Naknada za pristup informacijama

Općina Okučani ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA: Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Okučani izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju:

OPĆI PROPISI

• Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),

• Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17),
• Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17),
• Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
• Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09),
• Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18),
• Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16),
• Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
• Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17),
• Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj 115/16),
• Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16),
• Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 67/17),
• Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14).

EUROPSKI PROPISI

• Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
• Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU,
• Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
• Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01,
• Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (MU 18/97, 06/99, 14/02, 13/03, 09/05, 01/06, 02/10),
• UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Zahtjevi:

wordObrazac – Zahtjev za pristup informacijama

wordObrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

wordObrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

 

Službenik za informiranje : Sanja Markanović

Kontakt podaci: telefon: 035/371-001

telefax: 035/371-424

e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme