zgrada opcineTemeljem čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12., 152/14., 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17 - pročišćeni tekst), u vezi sa čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 34. Statuta Općine Okučani („Službene vjesnik Brodsko – posavske županije broj 10/09, 4/13, 3/18 i 7/18) i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Okučani (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije” br. 28/20), Općinski načelnik raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Okučani.

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

OBRAZAC ZA PONUDE

zazeli fza2

 

Po provedenom Natječaju za zapošljavanje teže zapošljivih žena u sklopu Programa "ZAŽELI - faza II" za posao; domaćica u kućanstvu, odnosno briga o starim i nemoćnim osobama, te osobama u nepovoljnom položaju i briga o njihovim kućanstvima, s područja Općine Okučani zaposleno je 30 žena.

Dana 25. rujna 2020. godine u Društvenom domu Okučani sa zaposlenicama je potpisan Ugovor o radu u nazočnosti predstavnika LAG-a Zapadna Slavonija i načelnika Općine Okučani koji je istaknuo važnost provođenja navedenog programa za dobrobit i poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika, a na zadovoljstvo teže zapošljivih žena koje će skrbiti o približno 150 korisnika s područja Općine Okučani.

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 

OPĆINA OKUČANI nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.
Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.okucani.hr

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, OPĆINA OKUČANI provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdila da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

 

POZIVI I ZAPISNICI - SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

2021. - 2025.

 

pdfPOZIV ZA 13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

Akti sa 13. sjednice objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 09/23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 12. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

Akti sa 12. sjednice objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 07/23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

Akti sa 11. sjednice objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 44/22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

Akti sa 10. sjednice objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 39/2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

Akti sa 9. sjednice objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 34/22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

Akti sa 8. sjednice objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 24/22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

 Akti objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 19/22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 6. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

 Akti objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 10/22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

 Akti objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 48/21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

 Akti objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 41/21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdfPOZIV ZA 3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

 

pdfZAPISNIK S 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

 

 Akti objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 33/21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pdfPOZIV ZA 2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

Akti objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije br. 25/21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pdfPOZIV ZA KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

 

Akti objavljeni u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 21/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.