Projekt

 

Naziv projekta: Rekonstrukcija tribina s građenjem nadstrešnice, rekonstrukcija parkirališta, nogometnog igrališta i građenje malonogometnog igrališta i rasvjete nogometnog igrališta u naselju Okučani


Korisnik projekta: Općina Okučani


Ukupni iznos projekta:4.921.475,33 kn

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 

OPĆINA OKUČANI nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.
Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.okucani.hr

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, OPĆINA OKUČANI provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdila da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

 

Godišnji izvještaj
za 2020.

 Polugodišnji izvještaj
za 2020.
 Prijedlog proračuna
za 2021.
 Izglasani proračun
za 2021.
 Proračunski vodič
za građane
pdf pdf pdf  pdf pdf

 

pum 2021 naslovnica 


pdfUpute za izradu proračuna Općina Okučani za razdoblje 2021.-2023. godine

 

2021. GODINA

 

 ex Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021. - KONSOLIDIRANI

 

pdfBilješke uz financijski izvještaj 01-06-2021 - KONSOLIDIRANI

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

ex Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021.

 

pdf Bilješke uz financijski izvještaj 01-06-2021

---------------------------------------------------------------------------------------

ex Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. ožujak 2021.

 

pdf  Bilješke uz financijski izvještaj 01-03-2021

 

---------------------------------------------------------------------------------------

pdfPRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.

 

pdf  Odluka i izvršavanju proračuna za 2021. godinu


Razvojni programi za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u kulturi na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram javnih potreba u sportu na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

wordProgram utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Okučani za 2021. godinu

wordProgram utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

 

 

 

2020. GODINA

 Izvješća o izvršenju programa za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području obrazovanja, kulture, sporta, javnog informiranja, manifestacija i udruga građana za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Okučani za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa organiziranja javnih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi Općine Okučani za 2020.godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Okučani za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu

 

pdfIzvješće o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake na području Općine Okučani za 2020. g

 

pdfIzvršenja razvojnih programa 2020

 

pdfIzvršenje - socijalna skrb

 

 

-----------------------------------------------

pdfObrazloženje uz godišnji izvještaj za 2020. godinu

 

pdfOdluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Okučani za 2020. godinu

 

-----------------------------------------------

pdfPOPIS DONACIJA I SPONZORSTAVA OPĆINE OKUČANI ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.GODINE

 ----------------------------------------------

pdfProračunski vodič za građane / Proračun u malom 2020.

-----------------------------------------------

 

exIZVJEŠTAJ PRORAČUNA - PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - razina 23

pdfBilješke uz financijski izvještaj - Općina Okučani - razina 23

 

----------------------------------------------

 

exIZVJEŠTAJ PRORAČUNA - PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - razina 22

pdfBilješke uz financijski izvještaj - Općina Okučani - razina 22

 

-----------------------------------------------

pdf Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Okučani za 2020. godinu - 2.rebalans

 

pdf Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu - Drugi rebalans

 

pdfOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Okučani za 2020. godinu

 

 wordObrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu

 

pdfPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020.

 

exKonsolidirani financijski izvještaj 01-06/2020


wordBilješke uz konsolidirani financijski izvještaj 01-06/2020


exFinancijski izvještaj 01-06/2020


wordBilješke uz financijski izvještaj 01-06/2020

pdfRebalans-2020

 

pdfOdluka o izmjenama i dopunama o izvršavanju Proračuna Općine Okučani za 2020. godinu

 

POZIVI I ZAPISNICI - SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

2021. godina

 

 

pdfPOZIV ZA 3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pdfPOZIV ZA 2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pdfPOZIV ZA KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

pdfZAPISNIK S KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.