1Općina Okučani potpisala je Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Udrugama i organizacijama civilnog društva na području općine Okučani.

Svi korisnici podnijeli su prijavu programa - projekata za izravnu dodjelu financijskih sredstava Udrugama civilnog društva na temelju Programa javnih potreba za 2023. godinu koji je Općinsko vijeće donijelo na svojoj 10. sjednici održanoj 15. prosinca 2022. godine.

Ukupna sredstva po ovom programu iznose 32.500,00 eura

Pored toga u proračunu Općine Okučani osigurana su sredstva u iznosu 20.000,00 eura za obilježavanje VRO "Bljesak", Dana općine, Dana naselja, Adventa u Okučanima i sl. u čijem obilježavanju također sudjeluju naše udruge.

 

20230302 140201 1U četvrtak 2. ožujka u vijećnici Općine Okučani upriličeno je potpisivanje ugovora o novčanim potporama učenika i studenata s područja Općine Okučani za školsku godinu 2022/2023.

U Proračunu Općine Okučani za novčane potpore učenika i studenata osigurana su sredstva u iznosu od 7.000,00 €.

Nakon raspisanog javnog natječaja načelnik Aca Vidaković potpisao je ugovore sa pet učenika i jednim studentom.

Načelnik Aca Vidaković čestitao je svima na potpisanim ugovorima sa željom da redovno izvršavaju svoje obveze i da nakon završetka školovanja ostanu raditi i živjeti u svojoj sredini.

8Na jučerašnjoj 12.sjednici OV Okučana razmatrao se prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi.Glavna tema bila je plan mreže dječjih vrtića na području općine Okučani.U aktualnom satu načelnik Aca Vidaković izvijestio je vijećnike o aktualnostima od protekle sjednice do danas.Naglasio je kako su prikupili svu potrebnu dokumentaciju za projekt Pročistač otpadnih voda i kanalizacijska mreža na području Općine.

Među ostalim je rekao kako kreće novi projekt "Žaželi" na području Općine Okučani i to na tri godine,a uskoro će objaviti i javni poziv za prijavu kandidata za javne radove.

Nakon aktualnog sata razmatrao se prijedlog o davanju u suglasnot na statut DV Nova Gradiška,prijedlog odluke o davanju suglasnoti na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dv. S obzirom na trenutnu situaciju postojeći vrtić „Bljesak„ kapacitetom je pun i pohađa ga 56 djece u 2 skupine, a također u vrtiću se održava i mala škola nju pohađa 18-ero djece a njh 9-ero još predškolaca je u redovnom programu.

Zaposlene su 4 odgojiteljica te još jedna odgojiteljica na 4 sata uz tehničko osoblje odnosno kuharicu i spremačicu .

psimackeKako se bliži sezona cijepljenja pasa svjedoci smo “prakse” neodgovornih pojedinaca koji, kako bi izbjegli cijepljenje svoje pse puste u naselja čime ugrožavaju sigurnost prometa, sugrađana i drugih životinja.

Nerijetko ti isti psi nisu označeni mikročipom, čime je postupak utvrđivanja vlasnika psa praktički ne moguć. Unatoč zakonskoj obvezi svakog posjednika psa da mikročipom označe pse i vakcinira protiv bjesnoće mnogi propisanu obvezu ne ispunjavaju. Zbog takvih vlasnika teret zbrinjavanja napuštenih pasa i pasa lutalica pada na trošak općinskog Proračuna.

Ovim putem pozivamo sve mještane Općine Okučani na odgovorno postupanje prema svojim kućnim ljubimcima u skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (Službeni vjesnik Brodsko -posavske županije 7/2018).

Za postupanja protivna odredbama navedene Odluke prekršitelji će biti novčano kažnjeni, a vlasnici psa koji nisu psa označili mikročipom i cijepili protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22) biti će prijavljeni Veterinarskoj inspekciji.

KOMUNALNI REDAR
Valentina Matokanović, bacc.ing.agr.

pdfOBAVIJEST


zgrada opcineUdruge čiji su programi/projekti tijekom 2022. godine sufinancirani iz Proračuna Općine Okučani, dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekta/programa i utrošenim financijskim sredstvima.

Mole se udruge da najkasnije do 31. siječnja 2023. godine u Općinu Okučani na adresu Trg dr. Franje Tuđman 1, 35430 Okučani, dostave popunjene obrasce opisnog i financijskog izvješća radi izvještavanja o provedbi svojeg programa/projekta i utrošenim sredstvima u 2022. godini sukladno sklopljenim ugovorima.

Izvješća se dostavljaju u papirnatom obliku ovjereni potpisom i pečatom ovlaštene osobe za zastupanje udruge, uz prilaganje i dokazne dokumentacije sukladno odredbama sklopljenih ugovora.

Dostavljanje godišnjih izvješća o realizaciji projekata/programa je ujedno i zakonska obaveza, te će se na temelju podnesaka razmotriti i daljnje financiranje udruga. Ukoliko udruge ne dostave izvješća u zadanom roku s odgovarajućim dokazima o namjenski potrošenom novcu u 2022. godini ne mogu računati na financijska sredstva iz proračuna Općine Okučani u 2023. godini.

Obrasci za preuzimanje:

wordObrazac opisnog izvješća projekta

wordObrazac financijskog izvješća

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme