vodovod ZSVodovod zapadne Slavonije d.o.o. uveo je telefonski broj dežurne službe, a isti je: +385 0800 33 33 32

Na navedeni broj telefona vrše se prijave kvarova/oštećenja na sustavu javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

zgrada opcineNa temelju Programa poticanja poduzetništva na području Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 12/23) i članka 56. Statuta Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 10/09, 4/13, 3/18, 7/18 i 14/21), Općinski načelnik Općine Okučani raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti temeljem Programa poticanja poduzetništva na području Općine Okučani

Predmet javnog poziva je dodjela potpore male vrijednosti za provedbu mjere Programa poticanja poduzetništva na području Općine Okučani za 2024. godinu.

pdfOPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

wordOBRAZAC 1 - ZAHTJEV

wordOBRAZAC 2 - IZJAVA

 

pdfOdluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja -javni natječaj od 24.1.2024. godine

 

zgrada opcineNa temelju Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 37/23), članka 1. Odluke o raspolaganju nekretnina u vlasništvu općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 28/20) i članka 56. Statuta općine Okučani ( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 10/09, 4/13, 3/18, 7/18 i 14/21.) općinski načelnik 24. siječnja 2024. godine raspisuje: JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Okučani.

 

pdfJAVNI NATJEČAJ / OPŠIRNIJE

 

word  OBRAZAC

stambeno zbrinjavanjeNa temelju Programa za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Okučani objavljuje se JAVNI POZIV mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Okučani u 2024. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u svrhu rješavanja stambenog pitanja na području općine Okučani. Cilj ovog Javnog poziva je poticanje povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na područje općine Okučani, a sve u svrhu demografske revitalizacije.

Mjera poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji koje su predmet ovog Javnog poziva je :

Financijska pomoć za kupnju stambenog objekta (kuće ili stana) na području općine Okučani

Ukupna raspoloživa sredstva za financijsku pomoć u okviru ovog poziva iznose najviše 50.000,00 eura.
Korisniku će se prema ovom Javnom pozivu dodijeliti iznos financijske pomoći u iznosu od 5.000,00 eura.

 

zgrada opcinePoštovani žitelji općine Okučani, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio uvjete i kriterije za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća 2024. godine.

Dođite 9. siječnja 2024 godine u 18:00 sati u općinsku vijećnicu u Okučanima na predavanje o uvjetima i kriterijima prijave na natječaj.

Prijaviti se mogu vlasnici i suvlasnici čije kuće imaju do 600 m2 ili do tri stambene jedinice, pri čemu je više od 50% površine namijenjeno stanovanju. Da biste bili prihvatljivi prijavitelji, morate imati prebivalište, uredno vlasništvo te dokaz da je objekt u potpunosti legalan.

U slučaju da je vaša kuća oštećena potresom, postoji mogućnost dobivanja 80% prihvatljivih troškova investicije. Građani čije kuće nisu oštećene potresom mogu računati na 60%-tno sufinanciranje. Maksimalni iznos poticaja iznosi 62.120,00 eura po prijavi, ovisno o postotnom učešću i mjerama koje će se primijeniti kod energetske obnove.

Bespovratna sredstva su dostupna vlasnicima obiteljskih kuća za mjere povećanja toplinske zaštite ovojnice, uključujući bolju toplinsku izolaciju vanjskih zidova i krova te zamjenu vanjske stolarije. Također, sredstva se dodjeljuju za ugradnju dizalica topline, sunčanih toplinskih kolektora te kotlova na pelete.

Za građane koji odluče ugraditi fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije, Fond će sufinancirati 50% sredstava. Posebno je važno napomenuti da građani koji planiraju kupiti električno vozilo i odluče se za solarnu elektranu imaju mogućnost dobivanja sredstava za kućnu punionicu.

Fond će kao prihvatljive i opravdane troškove prihvaćati:

• izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala
• izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme,
• nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv ( do 60%, odnosno maksimalno 250€)

Važna napomena je da obiteljske kuće čija će se energetska obnova poticati, osim u slučaju sufinanciranja fotonaponske elektrane, moraju biti energetski certificirane. U slučaju cjelovite energetske obnove ili povećanja toplinske izolacije vanjske ovojnice, kuća mora biti energetskog razreda D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj. Ako se ugrađuju sustavi grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije, energetski razred obiteljske kuće mora biti C ili bolji u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Načelnik općine Okučani
Aca Vidaković

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme