zgrada opcineU petak 3. prosinca 2021. godine s početkom u 18:00 sati u Društvenom domu u Okučanima, Trg dr. Franje Tuđmana br.1, održati će se 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Okučani sa slijedećim dnevnim redom:

/Razmatranje i usvjanje Zapisnika o radu sa 3. sjednice Općinskog vijeća
općine Okučani/

1. AKTUALNI SAT;

2. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU;

3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

4. PRIJEDLOG PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

5. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

6. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022. GODINU;

7. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

8. PRIJEDLOG PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA, DAVANJU NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM I NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

9. PRIJEDLOG PROGRAMA ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

10. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU;

zgrada opcinePoštovani stanovnici Općine Okučani, Udruge, OPG-ovi i drugi zainteresirani građani, temeljem čl. 85 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17), općina Okučani razmatra
potrebu o izradi 3. Izmjena i dopuna PPUO.

U tijeku je analiza važećeg PPUO Okučani (Sl. vj. BPŽ 02/03, 03/09 i 21/16--usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju) i izrada Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna PPUO Okučani koju će slijedom čl. 86 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) razmatrati/i donijeti Općinsko vijeće općine Okučani.
ZA DEFINIRANJE ELEMENATA OBUHVATA IZMJENA I DOPUNA MOLIMO VAS ISKAZ VAŠIH ZAHTJEVA I POTREBA.

Važeći PPUO Okučani Sl. vj. BPŽ 02/03, 03/09 i 21/16--usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju) možete preuzeti s web stranice Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije: (www.bpzzpu.hr)
https://planovi.bpzzpu.hr/opcine/okucani/
Rok za dostavu podataka je 15 dana na adresu općine osobno, poštom ili e-mailom.

 

S poštovanjem!

NAČELNIK OPĆINE:
Aca Vidaković

PREUZMI ZAHTJEV

prikaz ppz okucaniOpćina Okučani je ishodila Građevinsku dozvolu "Građenje građevine infrastrukturne namjene - prometnica sa oborinskom odvodnjom, te druga ostala komunalna infrastruktura na Industrijskoj zoni".

U tijeku je proces Javne nabave za radove na istom projektu.

Stoga, zamoljavamo sve korisnike zemljišta na Proizvodno - poslovnoj zoni Okučani da više ne koriste zemljište prilikom skidanja usjeva.

 

OBAVIJEST

PRIKAZ

 

20211104134853 00001Općina Okučani dobila priznanje u sklopu projekta Načelnik.hr za izniman doprinos u području izdvajanja za sport.

 

Javni poziv proracunU cilju povećanja transparentnosti procesa izrade prijedloga proračuna Općine Okučani za 2022. godinu i uključivanja šire javnosti da svojim prijedlozima, mišljenjima i preporukama sudjeluju u kreiranju jednog od najvažnijih dokumenata Općine Okučani, pozivamo građane i ostalu zainteresiranu javnost da dostave svoje prijedloge projekata i programa za koje smatraju da ih je potrebno provesti na području općine Okučani.

Prijave se mogu predati putem obrasca na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., poštom na adresu Općine Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35430 Okučani, a zaključno do datuma 31. listopada 2021. godine.

Nakon isteka roka za dostavu prijedloga, općinske će službe analizirati svaki pristigli prijedlog, te će se u skladu s financijskim i zakonskim mogućnostima provedbe isti uvrstiti u konačan prijedlog Proračuna Općine Okučani za 2022. godinu koji će se uputiti Općinskom vijeću Općine Okučani na usvajanje.

wordOBRAZAC

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.