zgrada opcineNa temelju Programa poticanja poduzetništva na području Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 10/22) i članka 56. Statuta Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 10/09, 4/13, 3/18, 7/18 i 14/21), Općinski načelnik Općine Okučani raspisuje JAVNI POZIV  za dodjelu potpore male vrijednosti temeljem Programa poticanja poduzetništva na području Općine Okučani.

Opširnije:

- JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti temeljem Programa poticanja poduzetništva na području Općine Okučani

- PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA OPĆINE OKUČANI

- Obrazac 1 - zahtjev

- Obrazac 2 - izjava

- Obrazac 3 - Izjava o korištenju potpora male vrijednosti

 

Temeljem članka 56. Statuta Općine Okučani, u skladu sa Zakonom o radu, a u sklopu provedbe projekta 7. 4. 1. - Rekonstrukcija tribina s građenjem nadstrešnice, rekonstrukcija parkirališta, nogometnog igrališta i građenje malonogometnog igrališta i rasvjete nogometnog igrališta u naselju Okučani načelnik Općine Okučani raspisuje natječaj za zapošljavanje jednog čistača/ice na određeno vrijeme (5 godina).
Kandidati su osim općeg uvjeta propisanog Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjet opće zdravstvene sposobnosti.
Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu obvezni priložiti :
• životopis,
• dokaz o završenoj osnovnoj školi,
• preslik identifikacijske isprave (osobna iskaznica, vozačka dozvola),
• dokaz o državljanstvu,
• potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 3 (tri) mjeseca i
• potvrdu izabranog liječnika obiteljske medicine o zdravstvenom stanju.

zgrada opcineJAVNA OBAVIJEST
Na temelju članka 77. stavak 2. Zakona o lovstvu (Narodne novine br. 98/18, 32/19 i 32/20) i Programa zaštite divljači za Općinu Okučani na koji je dobivena suglasnost Ministarstva poljoprivrede KLASA:UP/I-323-03/21-02/94, URBROJ:525-11/0580-21-4 od 21. listopada 2021. godine daje se: JAVNA OBAVIJEST

Obavještavaju se korisnici zemljišta koja se nalaze na površinama obuhvata Programa zaštite divljači Općine Okučani, da su dužni kod zaštite svojih površina od šteta od divljači pravovremeno obavijestiti Općinu Okučani o početku šteta na površinama, kako bi Općina mogla postupiti prema spomenutom Programu i Protokolu za postupanje prilikom uklanjanja divljači sa površina na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta na području Općine Okučani, sukladno Zakonu o lovstvu.

Poduzimanjem određenih mjera za sprječavanje šteta Općina Okučani nije dužna poduzimati u ograđenim voćnjacima, plantažama i sličnim nasadima koji ne pripadaju površini obuhvata Programa zaštite divljači.

Za ostvarivanje prava zaštite korisnik zemljišta je dužan dati Općini na uvid vlasnički ili posjedovni list, odnosno ugovor o zakupu zemljišta kojeg koristi. Isto tako je dužan na zahtjev Općine omogućiti utvrđivanje položaja zemljišta na kojem je počinjena šteta.
O nastalim štetama obavijestite slijedeće osobe:

Općina Okučani
035 371-001

LU Vepar Okučani
Jure Mandir
098 9277 127

Dokumentacija:

pdfProgram zaštite divljači za Općinu Okučani – naslov

pdfProgram zaštite divljači za Općinu Okučani – elaborat

pdfProtokol za postupanje

d9172369 3290 4a82 88fa 4954929ff85dNa temelju provedenog Javnog poziva za financiranje projekata i programa u 2022. godini, u četvrtak 10. ožujka 2022. godine u Općinskoj vijećnici Općine Okučani održano je potpisivanje Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva za programe i projekte od interesa za Općinu Okučani u 2022. godini.

Nakon potpisivanja ugovora, načelnik Općine Okučani Aca Vidaković čestitao je svim prisutnim predstavnicima udruga te im zaželio uspješan rad u 2022. godini.

 

 

 

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.