Analiza plodnosti tlaPoljoprivredna gospodarstva s područja općine Okučani mogu do 17. studenog 2023. godine podnijeti zahtjev za analizu tla svojih poljoprivrednih površina.

Korisnici usluga analize uzorka tla su fizičke i pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, zadruge i trgovačka društva.

Jednom korisniku može se odobriti maksimalno pet analiza tla.

Kontrola plodnosti tla obuhvaća sljedeće poslove:

• Osnovnu kemijsku analizu tla s pH u vodi i KCl, sadržaj humusa, lakopristupačni P, lakopristupačni K, sadržaj karbonata i hidrolitičku kiselost,
• Uzimanje uzoraka tla,
• Preporuku gnojidbe po izlaznim parametrima s uključenom preporukom konvencionalne gnojidbe, kalcizaciju, očekivani u odnosu na planirani prinos, kationski izmjenjivački kapacitet, preporuku integrirane i ekološke gnojidbe, relativnu pogodnost tla, N-deficit, rata N-min, potrebu hranjiva za 8 kultura koje mogu doći u plodored s očekivanim prinosom te savjete i mišljenja tijekom izvršenja ugovora.

Ovim projektom analizirat će se do 724 uzoraka tla po utvrđenoj cijeni jedne kontrole plodnosti tla od 55,00 eura s PDV-om, a sredstva potrebna za provođenje Projekta osigurati će se u slijedećim postotnim udjelima:

• Brodsko-posavska županija 50% ili 27,50 eura po uzorku
• Općina Okučani 30% ili 16,50 eura po uzorku
• Krajnji korisnici usluge 20% ili 11,00 eura po uzorku.

Zahtjev za analizu tla možete dobiti u općini ili preuzeti ispod ovoga teksta.

pdfJAVNI POZIV

wordOBRAZAC

KRPoštovani žitelji Općine Okučani obavještavamo vas da je otvoreno podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje do 31. kolovoza 2023.

Zahtjevi se podnose u Agronet aplikaciji te se šalju preporučenom poštom na adrese APPRRR-a uz ispunjavanje popratnih Izjava.

Mjere u okviru ovoga Programa u sektorima stočarstva su:

ugovor mlade obiteljiPotpisani su novi ugovori za pomoć mladim obiteljima za kupnju stambenog objekta na području općine Okučani te za novčanu potporu male vrijednosti u svrhu razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Općine Okučani.

Programom stambenog zbrinjavanja mladih obitelji Općina Okučani dosad je pomogla 27 mladih obitelji pri kupnji stambenog objekta.

Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Općina Okučani dosad je pomogla pri otvaranju 16 novih obrta.


elem.nepogoda1Foto: Radio "Bljesak" Okučani


BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OKUČANI
POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD
ELEMENTARNIH NEPOGODA

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) te Odluci Župana Brodsko-posavske županije o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, praćenim jakim udarima vjetra i obilnom kišom (KLASA: 320-12/23-01/11, URBROJ: 2178-04-02/03-23-1 od 21.07.2023. ) Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

OBAVJEŠTAVA

mještane o postupku podnošenja PRIJAVA ŠTETE od prirodne nepogode

A. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE

- dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2
Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda - - oštećeni mogu prijaviti štetu od 24.7.2023. do 31.7.2023.
- šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.

B. PRIJAVA ŠTETE

Šteta se prijavljuje na obrascu –PN „Prijava štete od prirodne nepogode" koji se može preuzeti na službenim web stranicama Općine Okučani (www.okucani.hr) ili osobno u Općini Okučani.
U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno je navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture odnosno broj stabala voća na svakoj od tih čestica, kao i površine tih čestica.
Za građevinske objekte potrebno napisati katastarsku česticu, godinu izgrađenosti i veličinu građevine.

Dokumentacija koja se obavezno prilaže:

1. ispis Posjeda čestica iz registra AGRONET sustava s vidljivim brojem katastarskih čestica, broj stabla voća odnosno trsova loze
2. ispis Zahtjeva za poticaj u 2022. godini iz AGRONET sustava
3. presliku osobne iskaznice prijavitelja,
4. broj računa banke (IBAN) na koji će se isplatiti šteta od prirodne nepogode.

Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine), a šteta se procjenjuje u cjelini, za svaki OPG i za svaku kuću . Potrebno dostaviti Rješenje o legalnosti građevine ili Uporabnu dozvolu i ispuniti Prilog 3, 4 i 5 kojim se utvrđuje starost i veličina građevine.

ŠTETE PRIJAVLJENE NAKON ISTEKA ROKA I PRIJAVE S NEPOTPUNOM DOKUMENTACIJOM I NEPRAVILNO POPUNJENOM PRIJAVOM NEĆE SE RAZMATRATI.

pdfOBRAZAC

pdfPRILOG

wordIZJAVA

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.