OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

 

natjecaj poljoprivredno zemljiste

Općina Okučani objavila je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Okučani.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Okučani na području katastarskih općina : Benkovac, Bijela Stijena, Bobare, Bodegraj, Čaprginci, Čovac, Lađevac, Okučani, Rogolji, Šagovina Mašićka, Trnakovac, Vrbovljani i Žuberkovac, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Okučani predviđeno za zakup.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Okučani predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina za trajne nasade s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odnosno na rok od petnaest (15) godina za ostale vrste proizvodnje s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Obrazac-ponude

Obrazac-gospodarskog-programa

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Kartografski prikaz

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme