z

Sastanku su nazočili: Aca Vidaković načelnik općine Okučani, Ivica Pivac predsjednik općinskog vijeća općine Okučani, Pero Ćosić saborski zastupnik i predsjednik županijske skupštine Brodsko - posavske županije, Danijel Marušić župan Brodsko - posavske županije, Zvonimir Karlik načelnik općine Dragalić, Pavo Klarić načelnik općine Gornji Bogićevci, Velimir Paušić načelnik općine Stara Gradiška i dr.

Jedana od ključnih tema sastanka bila je poljoprivredno zemljište koje je od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku kao i slatkovodno ribarstvo a tiče se ribnjaka u vlasništvu Republike Hravatske koji se nalazi na području Općine Okučani i koje bi trebalo biti nositelj poljoprivredne proizvodnje za Općinu Okučani.

Načelnik općine Okučani Aca Vidaković upoznao je ministricu sa podacima da na području Općine Okučani ima registrirano 146 OPG-a kao i to da je 46 OPG-a dobilo sredsdstva iz fondova EU.

pripreme za 26.oblj.vro.bljesakU Općini Okučani počele su pripreme za obilježavanje 26. obljetnice VRO Bljesak.

Na sjednici je sudjelovala Udruga maratonaca SMŽ "Heroji ne umiru".

Ova Udruga bit će nositelj športskih zbivanja i maratona Novska - Okučani.

zgrada opcineTemeljem članka 48. stavak 1. točka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 –pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19), a sukladno odredbama članka 33. stavak 1. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14, 70/17, 98/19), članka 6. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija –nastavno Zakon ("Narodne novine", broj: 121/14) i članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge –nastavno: Uredba ("Narodne novine", broj: 26/15), te članka 56. Statuta općine Okučani /»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj: 10/09, 4/13, 3/18 i 7/18) i Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Okučani, općinski načelnik raspisuje JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata, programa i manifestacija udruga iz područja kulture, sporta i udruga ostalih djelatnosti za 2021. godinu.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

Izjava o nekažnjavanju

Izjava za udruge da nemaju nepodmirenih obveza prema Općini

Opisni obrazac prijave za javni natjecaj

IMG 2402Dana 25. siječnja 2021. godine s početkom u 18,00 sati u Društvenom domu u Okučanima održana je Izvanredna izborna skupština Udruge matice hrvatskih umirovljenika općine Okučani.

Nakon usvajanja dnevnog reda sukladno Statutu izabrana su nova tijela:

za predsjednika Udruge izabran je Mijat Mandić, za članove upravnog odbor izabrani su : Milenko Resanović, Davor Ravlić, Anto Pajić, Ivica Pivac, Vinko Jelinić,
za članove nadzornog odbora izabrani su : Miroslav Lovrić, Branko Jakovljević, Ivica Vrdoljak.
za članove stegovnog suda Udruge izabrani su : Stipo Vidak, Ivan Perči i Ivan Pudić.

Novi predsjednik udruge zahvalio se svim članovima na povjerenju , a načelnik općine Okučani Aca Vidaković rekao je da je svaka udruga havlevrijedna koja radi na području općine Okučani, osobitno u današnje vrijeme kada su se ljudi razdvojili jedni od drugih pa je poručio da ova udruga bude primjer kako ljudi treće strosne dobi mogu se družiti, raditi zajedno i predstavljati svoje članove.

zmska sluzbaOd ranih jutarnjih sati čišćenje snijega i posipanje soli na županijskim i lokalnim cestama na području općine Okucani.

Čišćenje snijega obavljaju zaposlenici komunalnog poduzeća Slobostina doo.

Bez obzira na vremenske uvjete naša je dužnost osigurati prohodnost prometa, a Zimska služba je taj posao napravila izvrsno i nastavit će i dalje, sve dok traju padaline,ističe direktor komunalnog poduzeća Sloboština Ivan Golub.

Pred nama je tjedan koji će u svakom pogledu imati sve karakteristike zime - snježni pokrivač, jaka bura, temperatura niža od 0 °C na kopnu, a ponegdje vjerojatno i duž obale."
Snijeg će još danas povremeno padati u većini unutrašnjosti, pri čemu će se novi snježni pokrivač stvarati osobito u gorju, te na Banovini i Posavini. Oprez u prometu! Izvor: Radio "Bljesak" Okučani

zgrada opcineOpćina Okučani poziva sve organizacije civilnog društva, udruge i vjerske zajednice koje su ostvarile pravo na financiranje programa/projekata/manifestacija u 2020. godini iz Proračuna općine Okučani da za navedena sredstva dostave izvješće o utrošku sredstava.

Potpisani i ovjereni izvještaji se s popratnim dokumentima dostavljaju u Općinu Okučani, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35430 Okučani osobno, putem pošte ili putem elektroničke pošte na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 31. siječnja 2021. godine.

Uz izvještaje koji su u prilogu korisnici proračunskih sredstava dužni su dostaviti popratne dokumente navedene u napomeni obrasca financijskog izvješća.

PRILOZI:

1. Obrazac opisnog izvješća

2. Obrazac financijskog izvješća

stipendijeNa temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Okučani,, KLASA: 604-01/20-05/01, URBROJ: 2178/21-05-20-01 od 18. prosinca 2020. godine, članka 4. i 5. Odluke o dodjeli učeničkih/studentskih stipendija KLASA: 022-05/21-05/01, URBROJ: 2178/21-05-21-01 od 07. siječnja 2021.godine i Odluke o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja KLASA: 022-05/21-05/01, URBROJ: 2178/21-05-21-02 od 07. siječnja 2021.god., Općinski načelnik raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim učenicima/studentima za školsku/akademsku 2020./2021. godinu s područja Općine Okučani.

Za školsku/akademsku 2020./2021. godinu dodijelit će se 9 stipendija:

- 3 (tri) stipendije za studente

- 6 (šest) stipendija za učenike srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

© Copyright 2020. Općina Okučani. Sva prava pridržana. Designed By WarpTheme

Please publish modules in offcanvas position.